Loodusvaatlejate lemmikliikideks on metskits, valge toonekurg ja metsvint

Loodusvaatluste andmebaas on huvilistele avatud ja kõik, kes looduses liikudes märkavad tuntud või vähem tuntud liike, on oodatud neid andmebaasi sisestama. Pidevalt täienevas andmebaasis on praegu kokku 170 000 vaatlust, teatas keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus.

Loodusvaatluse andmebaas on osa Eesti bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustikust. Andmebaas, mis on kasutamiseks kõigile loodushuvilistele — nii õpilastele, harrastajatele kui teadlastele —, loodi koostöös keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse (ITK) ja Eesti Looduseuurijate Seltsiga.

“Andmebaas on loodud eesmärgil, et inimesed rohkem looduse vastu huvi tunneksid ja loodusväärtusi märkaksid. Lisaks on andmebaasi sisestatud vaatlustest oluliselt abi loodusteadlastele ning looduskaitsjad saavad lisateavet kaitsealuste liikide kasvukohtade ja elupaikade kohta,” selgitas ITK poolne loodusvaatluste andmebaasi projektijuht Reigo Roasto. Kaitsealuste liikide kohta laekuv teave jõuab pärast Riikliku Looduskaitsekeskuse poolset kontrolli riiklikku keskkonnaregistrisse.

Praeguseks on oma loodusvaatlusi andmebaasi sisestanud ligi 90 inimest. Andmebaasi on lisatud ka imetajate atlase andmed ajavahemikust 1980-1999 ning lindude atlase andmed. Üksikisikute poolt sisestatud vaatlusi on andmebaasis hetkel 1850 ringis, kõige rohkem valge toonekure, metskitse, metsvindi, kiivitaja kohta.

Liikidest on andmebaasis enim vaatlusandmeid selliste linnuliikide kohta nagu metsvint, linavästrik, musträstas, väike-lehelind ja rasvatihane. Imetajatest on esikohal saarmas, metskitse, põdra, rebase ja metssea ees. Sellest ei saa aga järeldada, et saarmas imetajatest Eestis kõige arvukam oleks. Enamlevinud liikide (näiteks metskits) vaatlusi peetakse lihtsalt sedavõrd tavalisteks, et nende ülestähendamist ei ole peetud piisavalt tähtsaks.

Geograafiliselt on loodusvaatluste andmebaasi enim vaatlusi Tartu ja Virtsu ümbrusest, Tallinnast Nõmme ja Mustamäe kandist, Põlvamaalt Värska kandist, Keila lähedalt ja Läti piiri äärest Hargla ümbrusest.

Sel kevadel tutvustati loodusvaatluste andmebaasi Ökokrati projektis „Olen osa loodusest”, ITK 15. aastapäeva raames ning teemakohane artikkel ilmus ka ajakirja Eesti Loodus mai numbris. Reigo Roasto lisas, et see ei tähenda, et loodusvaatluste andmebaas nüüd lõplikult valmis oleks. Arendamine toimub järjekindlalt edasi. Eesmärgiks on muuta andmebaas ja selle avalik kaardirakendus kasutajale mugavamaks ja informatiivsemaks.

Loodusvaatluste andmebaas: http://loodusvaatlused.eelis.ee

Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustik: http://btv.eelis.ee

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus