Looduskaitsealadel uuendatakse loodusradu

Looduse hoidmiseks ja külastajate turvalisuse tagamiseks rekonstrueeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme “Looduse mitmekesisuse säilitamine” investeeringute kava abil Endla ja Alam-Pedja looduskaitsealal asuvad väga halvas olukorras olevad külastuskorralduslikud rajatised. Tööd on plaanitud läbi viia 2010- 2011. Tööde lõplik maksumus selgub pärast nende valmimist.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Ida-Eesti piirkonna külastusjuhi Eerika Purgeli sõnul said rahastuse RMK loodushoiuosakonna taotlused “Alam-Pedja loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimine” ning “Endla looduskaitsealal loodusväärtuste hoidmiseks vajalike rajatiste rekonstrueerimine”.

“Kuna loodusväärtused vajavad kaitset ja külastajad liikumiseks ettevalmistatud kohti, siis on projektide raames läbi viidavate tööde teostamine ajaliselt väga lühike. RMK loodab nii kohalike omavalitsuste kui ka kaitseala valitseja igakülgsele kaasabile kooskõlastuste saamisel,” märkis Purgel. Ka palub RMK Endla ja Alam-Pedja looduskaitsealade külastajatel arvestada rekonstrueerimise käigus kehtestatavate liikumispiirangutega. Vajadusel annab Eerika Purgel projektide kohta lisainfot.

RMK loodushoiuosakond korraldab alates 2009. aasta 1. veebruarist külastust nii Alam-Pedja kui ka Endla looduskaitsealal. Nendel kaitsealadel on looduse kaitsmiseks ja hoidmiseks seatud piiranguid, mida tuleb enne loodusse minekut kindlasti teada. Enne kaitsealadele tulekut on soovitatav külastada RMK kodulehte www.rmk.ee, kus on välja toodud vastavad liikumisjuhised.

Endla looduskaitseala kohta leiab infot: http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/kaitsealad/endla-looduskaitseala  

Alam-Pedja kohta leiab infot: http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/kaitsealad/alam-pedja-looduskaitseala.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus