Linnavolikogu eraldas raha akende vahetuseks ja kliimaseadme paigaldamiseks

Põltsamaa linnavolikogule oli eelnõuna esitatud taotlus eraldada linna 2016. aasta reservfondist  raha Põltsamaal Lossi tänav 9 asuva hoone tööruumidesse kliimaseadmete paigaldamiseks ja esimese korruse kolme akna vahetamiseks.


Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi sõnul on tööinspektsioon kontrollinud Lossi tänav 9 asuvate tööruumide vastavust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ning teinud ettekirjutuse ruumide temperatuuri osas eelkõige suvekuudel, kui ruumid on liiga palavad. Ettekirjutuse kohaselt tuleb sinna paigaldada kliimaseadmed, mille maksumus on hinnapakkumuste alusel 6013 eurot ilma käibemaksuta. Lisaks sellele on ettekirjutuse kohaselt tarvis välja vahetada kolm tänavapoolset akent hoone esimesel korrusel, milleks kulub 4950 eurot. Nende akende raamid on mädanenud ning Maimu Kelderi kinnitusel oleksid need esimese korruse ruumid pärast akende vahetamist talvel märksa soojemad.  Ta lisas, et tegelikult tuleks kogu majal aknavahetus plaani võtta. Linna eelarves nendeks töödeks raha ette nähtud ei ole ja nii tuleb seda taotleda linna reservfondist. Sellise summa eraldamise otsustab Põltsamaa linnavolikogu.

Linnavolikogu liige Mart Joosepi lausus, et ei mõista, miks selleks tegevuseks ei planeeritud raha eelarvesse, sest need probleemid ei saanud tekkida hiljuti. Maimu Kelder lausus, et selle hoone akende vahetamiseks on raha taotletud juba eelnevatel aastatel, aga rahavajadus on kusagil mujal alati tõsisemaks osutunud. Ühelgi aastal pole need kulutused mahtunud majanduskulutusteks plaanitud summa piiresse. Maimu Kelder märkis, et reservfond on praegu täiesti piisav,  et need kulutused selle abil katta. Majandusnõunik avaldas arvamust, et nimetatud kolm akent enam aastat vastu ei pea.

Guido Pook tõstatas küsimuse, et kui tööinspektsioon nõuab kliimaseadmete paigaldamist, siis ehk saaks ruumide temperatuuriprobleemi ka kuidagi teisiti lahendada. Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul nõudis aga tööinspektsioon tingimata kliimaseadmete paigaldamist. Margus Ääremaa küsis, kas jutt käib selle hoone ventilatsiooniseadmete renoveerimisest või uute kliimaseadmete paigaldamisest. Tema sõnul on mitmel pool ilmnenud, et kliimaseadmed muudavad ruumid liialt jahedaks ning inimesed saavad külmetushaigusi. Jaan Aiaotsa sõnul on uuritud ka võimalust paigaldada hoonesse uus ventilatsioonisüsteem, aga see tuleks  oluliselt kallim kui kliimaseadmete paigaldamine. Merle Mölder küsis, kas on kaalutud võimalust ühendada olemasoleva ventilatsioonisüsteemiga õhksoojuspumbad. Linnapea kinnitusel on ka seda võimalust uuritud, ent kahjuks pole selline lahendus teostatav. Praegusel hoone ventilatsioonisüsteemil on õhkpumpade paigaldamiseks liiga väikese läbimõõduga torud. Jaan Aiaots lausus, et nad on selle probleemi lahendamisel avatud kõigile ettepanekutele, mis on vastuvõetavad ka tööinspektsioonile.

Gilmar Krživets küsis, kas tööruumide temperatuuri on käidud mõõtmas või on ettekirjutuse tegemisel tuginetud lihtsalt inimeste kaebustele.  Jaan Aiaotsa sõnul ei ole selle hoone tööruumides temperatuuri mõõtmas käidud. Mart Joosep tegi ettepaneku enne selle otsuse langetamist ja investeeringu tegemist leida aega  parema lahenduse otsimiseks.

Kui Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään pani hääletamisele ettepaneku Põltsamaa linnas Lossi tänav 9 asuvasse hoonesse kliimaseadmete paigaldamise ning hoone alumise korruse kolme akna väljavahetamise kohta kogusummas 10 963 eurot, siis selgus, et volikogu liikmed toetasid seda ettepanekut ning selle rahaga saavad need tööd ka tehtud. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus