Linnajuhtide umbusaldamise tagamaad endiselt arusaamatud

Paraku on jäänud õhku rippuma endisele linnapeale umbusalduse avaldamise tagamaad. Umbusaldusega on tore vehelda ning näiliselt nagu midagi ära teha, kuid kas sellest on Jõgeva elaniku jaoks midagi paremaks muutunud, ei tea.

Oleks siiski võinud otsustamise jätta valijale, sest need valimisteni jäänud mõned kuud toimub linna juhtimises ju tegelikult vaikne “loksumine”, sest uutel juhtidel läheb aega sisseelamiseks.

Umbusalduse aluseks olid linna täismõõtmelise staadioni ehitamisega seotud seaduserikkumised. Nüüdseks on siis selge, et seaduserikkumisi polnud, kuid umbusaldus jäi.

Selgitava vastuse eest tuleks tänada Jõgeva maavanemat Aivar Kokka ja tema meeskonda, kes andsid sündmusele objektiivse hinnangu.

Minu nägemus on küll subjektiivne, kuid Jõgeva maavalitsuse vastusest umbusaldajate poolt tehtud järelpärimisele saab lugeda: ?Samas ei nähtu esitatud materjalidest ka seda, et Jõgeva linnale oleks nimetatud lepingu sõlmimisega olulist või üldse mingit kahju tekkinud.?

Jutt käib staadioni renoveerimiseks sõlmitud töövõtulepingust. Vastuse järgmisest lõigust loen välja: “Planeerimisseadus ega ehitusseadus ei sea mingi rajatise projekteerimise ja ehitamise keeldu alale, mille kohta samal ajal koostatakse detailplaneeringut. Kui staadioniväljaku rekonstrueerimisega ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust kaasa toovate uute hoonete või hoonete juurdeehitamise ehitamist või mingi maa-ala kruntideks jaotamist, ei ole takistust staadioniväljaku rekonstrueerimiseks enne detailplaneeringu kehtestamist.”

Ning loo saaks kokku võtta viimase lõiguga: ?…, et Jõgeva linnavalitsuse tegevuses ei ole täheldatav olulist seaduse rikkumist, seega ei ole tõenäoline ka mingisugune finantskohustuse tekkimine.?

Seekord läks Jõgeva linnas vastupidiselt tuntud vanasõnale: esmalt lõigati ning nüüd hakatakse alles mõõtma.

ANTS PRII,
linnavolikogu liige, endine arengu- ja majanduskomisjoni esimees

blog comments powered by Disqus