Liikumisuuring aitab kaasa ühistranspordi paremale korraldamisele

Osaühingu Stratum poolt Jõgevamaal läbi viidud  liiklusuuringu ning osaühingu Valikor Konsult teostatud liikumisuuringu põhjal selgus, et maakonna elanikud on üldiselt bussiliikluse korraldusega rahul. Uuringutega saadi ka teada, mida võiks selles valdkonnas veelgi paremini teha. Mõlema uuringu tulemusi kompleksselt analüüsides töötab MTÜ Jõgevamaa Ühistraspordikeskus koostöös omavalitsuste ja maavalitsusega välja bussitranspordi arengusuunad edaspidiseks.  

  

OÜ Stratum korraldas aprillis reisijate loenduse. Projektijuht Imre Antso sõnul loeti kokku igas peatuses  bussidesse sisenejad ja väljujad  ning koguti ka andmeid piletitulu kohta.

Sõitjaid pole kõigil liinidel ühtlaselt

„Ilmnes, et paljudel liinidel on sõitjaid piisavalt, kuid on ka liine, mida kasutatakse väga vähe. Põhjusi, miks sõitjaid napib, oleks ilmselt vaja eraldi analüüsida. Uuringust selgus ka, et bussiga läbitakse enamasti suhteliselt lühikesi vahemaid.  

Loenduse tulemused näitasid, et 54 protsenti reisijatest on kooliõpilased,” rääkis Antso. 

OÜ Valikor Konsult tehtud liikumisuuringus küsiti paljudelt erinevatelt leibkondadelt arvamusi bussiliikluse otstarbekast korraldamisest. „Koostöös omavalitsuste registripidajatega  valiti välja seitsesada leibkonda, kusjuures pidasime silmas meeste, naiste, laste, pensionäride ja tööealiste inimeste arvu omavalitsuses.  Arvatavasti täitis ankeedi leibkonnapea, kes loodetavalt tõi välja ka teiste pereliikmete seisukohad. Näiteks tundsime huvi, kui sageli sõidetakse bussidega suvel ja talvel. Saime teada, et ühistransporti kasutab üldse 10-11 protsenti Jõgevamaa elanikest, õpilastest aga 43 protsenti.  Kokkuvõttes selgus, et üldiselt ollakse rahul nii bussiliikluse korraldamise kui ka busside mugavusega. Paljud arvasid, et kui suure bussiga sõidab pidevalt vähe reisijaid, oleks majanduslikult mõttekas sellele liinile väiksem buss panna.  Märgiti sedagi, et kaugliinibussidel võiks meie maakonnas rohkem peatusi olla. Eriti sooviti Tallinna ja Tartu vahet sõitvate busside peatumist Põltsamaal,” rääkis ettevõtte juhatuse esimees Tiia Rõivas.

Liikumisuuringu küsimustele vastanute vahel loositi välja Kuremaa ujula ja Vanemuise teatri kinkekaarte.

„Kevadel kurtsid mitmed bussiliiklust üldjoontes kiitnud inimesed, et Jõgeval pole bussijaama. Nüüd on heameel tõdeda, et kaunis ja omapärane hoone on valmis,” ütles ta.

Maakohas bussideta läbi ei saa

Rõivase sõnul paluti bussiliikluse kohta arvamust avaldada ka autoga sõitjatel. „Osa selliseid inimesi ei nõustunudki hinnangut andma. Leidus aga neidki, kes tõid auto kasutamise peamiseks põhjuseks selle, et nii jõuab kiiremini ühest kohast teise. Samuti saime uuringuga teada, et autot kasutatakse nii suvel kui talvel peaaegu võrdselt. „30 protsendil küsitletutest ei ole aga üldse autot, mis tõestab et ühistransport on Jõgevamaal väga vajalik,” kinnitas Rõivas.  

Veel näitas  liikumisuuring jalgsikäimise, jalgratta- ja rollerisõidu suurt populaarsust Jõgevamaal. Vaimastvere elanikud soovisid koguni, et uuringu teostajad edastaksid nende soovi jalgrattatee ehitamiseks.

„Samuti kajastus uuringus üsna põhjalikult ka rongiteema. Näiteks tehti ettepanekuid, et rongi- ja bussisõiduaegu omavahel kooskõlastataks. Tabiverelased ootavad aga raudteejaama perrooni renoveerimist,” tõi Rõivas näiteid infost, mida küsitlusega saadi.

Kõikide liikumisuuringu küsimustele vastanute vahel, kes nõustusid oma kontaktandmeid andma, loositi välja Kuremaa ujula  ja Vanemuise teatri kinkekaarte.

 „Nii liiklus- kui ka liikumisuuring olid Jõgevamaale väga vajalikud. Neljapäeval arutasime koos Imre Antso ja Tiia Rõivasega mõlema uuringu tulemusi Jõgeva maavalitsuses. Kogu materjal on sedavõrd mahukas, et vajab veel põhjalikumat tutvumist ja läbitöötamist.  Kindlasti on ühistranspordi korralduses vaja teha mitmeid muudatusi,” ütles MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus juhataja Heldur Lääne.  Tema sõnul koorus uuringust välja ka sotsiaalse turvalisuse probleem. „Näiteks needki, kes ise bussi liiklemiseks ei kasuta, avaldasid arvamust, et bussiliin on nende kodupaigas väga oluline, sest inimesed, kellel autot pole, ei pääse muidu liikuma.”

Loosiõnn  naeratas järgmistele liikumisuuringu küsitlusele vastanutele

Kuremaa Ujula kinkekaart

Jaanika Ojakõiv

Anneli Kattai

Anneli Ruul

Jaanika Järvela

Pilvi Rebane

Jüri Vint

Aino Sulg

Maaja Gorbatskova

Anneli Oja

Katrin Kuusik

Vanemuise teatri kinkekaart

Eho Liiv

Anne Schults

Marje Hordo

Andrus Härmaste

Annes Kukk

Kuremaa ujula kinkekaardid saavad võitjad kätte ujulast, Vanemuise teatri kinkekaardid saadetakse võitjatele koju posti teel.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus