Lepinguprojekt jõuab volikogude ette

Eelmisel nädalal pidas aru Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemise küsimustega tegelev töörühm. Põltsamaa valla esindaja Karro Külanurme sõnul on valminud Põltsamaa valla ja linna liitumislepingu projekt.

Nüüd suunatakse projekt Põltsamaa vallavolikogu ja linnavolikogu komisjonidele arutamiseks. Volikogude komisjonide esimeeste ülesandeks on kokku leppida sarnase valdkonnaga tegeleva naaberomavalitsuse volikogu komisjonide esimeestega ühiste koosolekute korraldamises. Kui komisjonid on parandused ja täiendused lepinguprojekti sisse viinud, saadetakse see tagasi töörühmale. Kas lepinguprojekti üle asutakse hääletama märtsis toimuvatel volikogu istungitel, pole praegu teada. Kõik oleneb sellest, kui palju tehakse lepinguprojekti täiendusi ja parandusi. Külanurme sõnul peaksid komisjonid jõudma esitada  omapoolsed parandus- ja täiendusettepanekud lähema kahe kuni kolme nädala jooksul. Siiani pole paika pandud, kas liitumise või mitteliitumise otsuse langetavad mõlemad volikogud enne liitumislepingu eelnõu avalikule väljapanekule suunamist või tehakse liitumisotsus pärast lepinguprojekti avalikustamist. Avalikul väljapanekul saavad ka kõik kodanikud teha lepinguprojektile omapoolseid parandus- ning täiendusettepanekuid.

Kui Põltsamaa linnavolikogu ja vallavolikogu lepinguprojekti heaks kiidavad, on mõlemad osapooled Põltsamaa linna ja valla liitumisele jah-sõna öelnud. Liitumisleping kinnitatakse volikogu otsuse lisana ja see jõustub 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus