Läti referendumist on Eestil õppida

Rahvaliit ei pea õigeks Eesti poliitikute seniste kommentaaride alatooni ja rahulolu, et Läti rahvahääletus läbi kukkus. Rahva võõrandumistendents on kõigile demokraatlikele riikidele ja nende institutsioonidele väljakutseks.

Läti rahva soov omada õigust parlament laiali saata on märk erakondade suutmatusest kaasata kodanikke ja nende ühendusi riigijuhtimisse.

Rahvaliidu hinnangul põhineb Eesti riigikorraldus kodanike motiveeritud, teadlikul ja aktiivsel tegevusel poliitika kujundamises. Poliitika lähtekohaks peab olema inimene, kes on ühiskonna täisväärtuslik liige. Kodanikuühiskond eeldab, et iga inimene annab olulise panuse avalike huvide kujundamisse, solidaarsusse ja partnerlusse. Vabaühenduste kaudu on poliitika kujundamise protsessi kaasatud üksikisikud, erinevad huvirühmad ja lai avalikkus.

Arvestades vabaühenduste aktiivsust, tuleb kindlasti toetada kodanike osaluse suurenemist Eesti riigi juhtimises.

Rahvaliidu programm näeb rahva poliitilise otsustusõiguse suurendamiseks ette rahvaalgatuse seadustamise ning presidendi valimise otse rahva poolt.

KAREL RÜÜTLI,

Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni esimees

blog comments powered by Disqus