Laiuse põhikooli direktoriks sai endine õppealajuhataja

Laiuse põhikooli direktorina alustab sel õppeaastal tööd varem sama kooli õppealajuhataja ametis olnud Siiri Rahn, koos temaga alustab koolis tööd ka kaks uut aineõpetajat.

Pikki aastaid direktoriametis olnud Arvo Sakjas läks enne eelmist õppeaastat Rakke gümnaasiumi juhtima ning tema asemele tuli Velvo Mõttus, kellega sõlmiti leping vaid üheks aastaks. Esmaspäeval alustab uut õppeaastat direktori ametis varem kooli õppealajuhataja ametis olnud ning ka vene keelt andnud Siiri Rahn.

Vastne direktor rääkis, et oli mõelnud direktoriametisse kandideerimisele juba varem. Siiski oli Siiri Rahnul varem  puudu juhtimiskoolituse tunnistus, mille ta möödunud õppeaasta jooksul hankis. See võimaldaski tal nüüd direktoriks kandideerida. Hea praktika sai Siiri juba eelmise õppeaasta jooksul, mil ta direktor Velvo Mõttust tööülesannete juures abistas. 

Õpetajaid Jõgevalt ja Sadalast

Direktoriametisse astudes tuli Siiril kõigepealt leida oma senistele ametikohtadele asendajad. Õppealajuhataja leiti õnneks oma majast, nimelt asub neid ülesandeid täitma ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja Aivar Roosiõis. Vene keelt hakkab õpetama Ljudmilla Lukas, kes tuleb Laiusele Sadala põhikoolist, mis käesolevast õppeaastast töötab kuueklassilisena.

Juurde tuli leida ka bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja, sest teenekas õpetaja Epp Järv otsustas eelmise aasta lõpus ikkagi pensionile jääda. “Temast on meil muidugi väga kahju, kuid loomulikult mõistame tema soovi töölt lahkuda. Ta arvas, et kui õpetajatööd enam teha ei jaksa, siis tuleb kõrvale astuda,” vahendas õpetaja Järve sõnu direktor Siiri Rahn.  Loodusaineid hakkab Laiuse koolis õpetama Jõgeva gümnaasiumi õpetaja Merike Kompus. Vanematele klassidele hakkab inglise keele tunde andma seni seal arvutiõpetust andnud Maiu Kaarjärv, kes suve algul lõpetas kõrgkooli ning sai vastava kutsetunnistuse. 

Kooli saatuse võivad otsustada valimised

Õpilastepuuduse üle Laiuse kooli direktor ei kurda. “Oleme viimase viie aasta jooksul jäänud õpilaste arvu poolest üsna stabiilseks ning viimase kahe aasta jooksul on laste arv isegi tõusnud. Sel aastal tuleb esimesse klassi kuus last,” rääkis ta, tunnistades, et nende kooli tulevate laste arv on viimasel viiel aastal alati prognoositust suurem olnud. “Laiuse kooli tuleb igal aastal õpilasi arvatust keskmiselt kolme võrra rohkem,” ütles Siiri Rahn.

Mis puutub praegusel ajal aktuaalsesse koolivõrgu korrastamise teemasse, siis rääkis direktor, et nende koolis on sellele mõeldud juba varemgi. “Mina isiklikult arvan, et kuni järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni meil sulgemisohtu pole,” rääkis ta ning lisas, et on mõtisklenud ka kooli klasside arvu vähendamise üle. Siiri Rahn arvas, et ka see kirves ei ripu veel nende kooli kohal, kuid seda võimalust ei saa välistada. “Kui klasse peaks vähemaks jääma, siis oleks kooli jaoks parim variant muutuda neljaklassiliseks, kuigi lapsevanemad eelistaksid ehk kuueklassilist varianti,” rääkis Rahn, kelle arvates on kuueklassilises koolis õppetööd üsna keeruline korraldada.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus