Laiuse Jaan Poska põhikool tahab kaotada liitklassid

Tõsi on see, et Eestimaa suvi on mööda saamas ja huvitav kooliaasta algamas. Nii nagu koolid üle meie maa, alustab ka uut kooliaastat 1. septembril Laiuse Jaan Poska põhikool. Oleme esimeseks koolipäevaks igati valmis ja ootame lapsi teadmiste ja huvitavate tegevuste teele.

 

Koolitulevate laste arv ja tingimused võimaldavad alustada 1. klassil eraldi klassina. See on kooli arengueeldusi silmas pidades suur samm. Samas, vaadates võimalikku järgmisel aastal koolitulevate laste arvu, mis on veel suurem kui sel aastal, võib kindlalt väita, et Laiuse Jaan Poska põhikool on igati jätkusuutlik ja arenev kool.

 

Klassid on korras, spordisaal laste ootel ja kooli söökla valmis täitma õpilaste kõhtusid maitsva söögiga.

 

Laiuse koolis on toimunud mitmeid arenguid. Suve jooksul vahetati välja kogu kooli veetorustik, mis tagab kasutajtele puhta vee ja välistab veeavariid. Ka kooli siseilme on saanud korrastust.

 

Muutusi on ka kooli õpetajate kollektiivis. 1. klassi klassijuhatajana alustab Laiusel uus õpetaja Inge Pohlak, kes oma avatud meele ja kogemustega teeb kindlasti parimat tööd meie lastega. Et 42aastase matemaatikaõpetaja staažiga Eevi Perk otsustas jääda pensionile ja toetada koolielu vajadusel kõrvalt, siis alustab koolis ka uus matemaatikaõpetaja Irja Rebane. Irja on suurte kogemuste- ja teadmistepagasiga pedagoog ning kahtlemata suudab ta meie lastele õppaine lihtsalt selgeks teha. Kindlasti toovad uued õpetajad endaga kaasa uusi lisaväärtusi, mis tõstab meie kooli taset veelgi.

 

Lisaks õppetegevusele ja aktiivsele sportimisele proovime koos pöörata algaval õppeaastal veel rohkem tähelepanu võimalikele koolikiusamise ilmingutele, et iga laps tunneks ennast siin hästi ja vanemad oleksid rahul. Samuti pöörame enam tähelepanu õppevälisele nutiseadmete kasutamisele vastavalt kooli kodukorrale. Palju on räägitud võimalusest kokku leppida koolivormi osas. Täpsemalt on see koolipere ja lastevanemate kokkulepe koolis kantavast riietusest. Loodame, et algav kooliaasta toob ka sellesse teemasse arenguid.

 

Teadaolevalt on meie riik rahaliselt senisest enam toetamas huvitegevust koolides ja nii on ka Laiuse lastel oodata uusi ja põnevaid õppetööväliseid tegevusi.

 

Head lapsed ja lapsevanemad siit ning kaugemalt! Kui Teil on praegu veel mõttes koolivalik siis olete igati oodatud Laiuse Jaan Poska põhikooli. Kui lapsel ei ole käitumisprobleeme siis on kindel, et parim õpikeskkond on talle Laiuse Jaan Poska põhikoolis.

 

Palju kordaminekuid kõigile ja head kooliaasta algust.

 

HARDI PERK, Laiuse Jaan Poska põhikooli hoolekogu esimees

blog comments powered by Disqus