Lahing või kasulik õppus?

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor Mati Koppel tõdes instituudi eilsel aastaseminaril, et tema juhitaval asutusel läheb samamoodi nagu kogu Eesti majandusel: pole just hiilgavaimad ajad, aga pole ka midagi hullu. Ka instituudi teadur Margus Ess arvas, et kõik on tõlgendamise küsimus: praegust situatsiooni ei pea sugugi võtma kui lahingut, vaid seda võib käsitleda ka kui kasulikku õppust.

Küllap soodustab sellist suhtumist sordiaretajate töö iseloom: kui paljud meist tavatsevad öelda, et elavad üks päev korraga, siis sordiaretuses ei tee aastagagi midagi ära. Ideede teostamiseks kulub aastaid ja aastakümneid.

“Pika vinnaga” majandusharu on tegelikult kogu põllumajanduski. Seepärast maksavad seal tehtud vead ja lollused väga kurjasti kätte ja kõik järsud pöörded panevad selle ala pikaks ajaks põdema. Mäletame ju kõik, millises seisus oli meie põllumajandus uue Eesti Vabariigi algusajal.

Jõgeva Sordiaretuse Instituudil on senini üle elada õnnestunud kõik keerulised ajad. Jääb üle loota, et ka praeguses keerulises majandussituatsioonis ei hakata seda tõhusalt toimivat asutust kokkuhoiu nimel pitsitama: ühe-päeva-kasu ei kaalu kunagi üles pikemas plaanis tehtavat kahju.

Sordiaretuse Instituudi aastaseminarid on alati rahvarohked. Küllap meeldib ka põllumeestele tulla kord aastas tarka juttu kuulama ja tunnetama, et nad pole oma mõtete ja muredega päris üksi.

29. jaanuar 2009

blog comments powered by Disqus