Läänemere strateegia jaoks tuleb leida raha

Praegu on harukordne võimalus Läänemere strateegia elluviimiseks ning Euroopa Liidu eelarvesse tuleb leida vajalik summa. Loodan, et strateegia võetakse vastu Rootsi eesistumise ajal Euroopa Ülemkogul.

Sain esimese eestlasest eurosaadikuna uue koosseisu täiskogul sõna. Kiitsin eesistujat Läänemere strateegiat oma prioriteediks määramise eest ja tuletasin meelde, et strateegia üks algatajatest oli tema eelkäija sotsiaaldemokraat Toomas Hendrik Ilves. Tegemist on parima näitega, et parlamendiliikmete algatused jõuavad konkreetse tulemuseni.

Minu hinnangul seisab järgmise suure ülesandena ees leida võimalus Läänemere strateegia rahastamiseks. Hetkel on Euroopa Liidu eelarve real strateegia olemas, kuid selle taga seisab null eurot. Nüüd tuleb hakata töötama selle nimel, et see eelarverida ei jääks tühjaks. See on tore, et eesistuja strateegiat kõrgelt hindab, aga reaalseid samme saab astuda ikkagi eelarves ette nähtud summade olemasolul.

Eesti jaoks on väga olulised strateegia neli nurgakivi: keskkond (nt meresaastatuse vähendamine), turvalisus (nt õnnetustele reageerimine), ligipääsetavuse suurendamine (nt paremate transpordiühenduste loomine) ja heaolu suurendamine (nt innovatsiooni toetamine väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes). Eriti tahan juhtida tähelepanu strateegia ühele nurgakivile – keskkonnale, mis on oluline ka kavandatava Nord Streami torujuhtme raames, mille keskkonnaohtlikkusest on palju juttu olnud.

Samuti on väga oluline majanduskriisiga tegelemine ja idapartnerluse rakendamine. Lõpetuseks kutsun ülejäänud maailma üles kliimaleppe saavutamiseks Euroopa Liiduga ühte sammu pidama.

iii

IVARI PADAR, Europarlamendi saadik, SDE

blog comments powered by Disqus