Kuurme mälestusfondi stipendium läks Avinurme

Tänavu tunnistati Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi vääriliseks Avinurme koguduse õpetaja Rene Alber, kes Põltsamaa kirikus ka 7000 krooni suuruse stipendiumi saamist tõestavatele dokumentidele allkirja andis.

Kauaaegse EELK Põltsamaa koguduse õpetaja Herbert Kuurme mälestuse jäädvustamiseks asutati tema 95. sünniaastapäeval, 2006. aasta 13. juulil Herbert Kuurme mälestusfond. Esimesteks annetajateks asutatud fondi olid Eesti Abistamise Komitee New-Yorgist ja Herbert ning Asta Kuurme lapsed.

Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppeli sõnul on praeguse seisuga Herbert Kuurme mälestusfondi põhikapitali suuruseks 125 500 krooni. Kolm aastat tagasi, 2007. aastal anti mälestusfondist välja esimene stipendium Saarde koguduse tollasele diakonile Arvet Ollinole. Järgmisel, 2008. aastal anti Herbert Kuurme mälestusfondi stipendium välja Läänemaa Hanila ja Karuse koguduse õpetajale Lembit Tammsalule. Seoses majanduslangusega otsustati 2009. aastal Kuurme mälestusfondi stipendiumi mitte välja anda.

Ülle Koppeli sõnul valis Rene Alberi stipendiumi saajaks välja kompetentne komisjon, kes tunnistas noore kirikuõpetaja stipendiumi vääriliseks vastutustundliku, algatusvõimelise ning missioonitundliku töö eest Avinurme kiriku koguduse ja kogu sealse kogukonna käekäigu heaks. Head sõnad lausus Rene Alberi kohta ka õpetaja Kuurme mantlipärija Tartu Pauluse koguduse praost Joel Luhamets. Suure poolehoiu on Rene Alber Luhametsa sõnul võitnud ka Avinurme rahva hulgas. Luhametsa sõnul ei piirdu Rene Alberi tegevus Avinurmes ainult koguduse töö ja kirikuõpetaja rolliga, vaid noormees on käed külge löönud ja oma panuse andnud ka kogu selle väikese paiga arengule.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus