Kutseõppeasutused said tasuta koolituste läbiviimiseks 1,9 miljonit

    Jõgevamaa kutseõppeasutused saavad tänavu pakkuda 1,9 miljoni krooni ees tasuta täiskasvanukoolitusi. Raha selleks saadakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Põltsamaa Ametikool sai sellest summast 1,245 500 krooni ja Luua Metsanduskool 684 336 krooni. Põltsamaal korraldatakse 13 kursust 200 täiskasvanule ja Luual 28 kursust 322 täiskasvanule.

Raha jagas haridusministeerium, pidades silmas  nendes koolides õpetatavaid erialasid.

Põltsamaa Ametikooli täiskasvanute täiend- ja ümberõppe osakonna juhataja Mart Vahesoo sõnul on ametikoolis septembri algusest käimas juba nelja kategooria mootorsõidukijuhtide täiendkoolitus. Sooviavaldusi oli nii palju, et kool võinuks komplekteerida 3-4 rühma pea iga kategooria koolituseks. “Suure soovide ülekaaluga komplekteerisime kõigepealt C-kategooria, siis CE kategooria ning E, D ja T-kategooria mootorsõidukijuhtide kursused,” ütles Vahesoo. 

Autojuhid kasutavad võimalust

Autojuhtide täiendõppekursuste suurt populaarsust põhjendas Vahesoo sellega, et Eestis toodetu vedamine on ümber korraldatud. “Oleme läinud üle autovedudele, autojuhtide vajadus kvalifikatsiooni tõsta ja ennast koolitada on suur. Vahepeal autojuhtide koolitamine soikus, vanemad juhid on pensionile jäänud ja nii on tekkinud tühimik, mis nüüd tuleb täita,” tõdes ta.

Kursustele võetakse B-kategooria juhioaga aastase või ka kaheaastase staazhiga mehi ja naisi, kel vanust vähemalt 21 aastat.

Vahesoo kinnitusel tulevad täiendõppekursustele nii noored kui ka vanemad mehed. “Vanus kõigub 21 aastast kuni 55-ni,” ütles ta.

Sõiduõpetaja Heino Plaksu sõnul on igas rühmas 15 kursuslast, kes sõidavad platsil korraga 50 minutit. 10 minutit jääb õpetajale küsimuste esitamiseks.

“Osa on juba veoautodega sõitnud ja tunnetavad auto mõõtmeid. Need, kes seni ainult sõiduautodega läbi ajanud, peavad alles suuremate masinatega harjuma,” lisas ta.

Kui platsil kõik hästi sujub, tuleb harjutada linnasõitu. Enamasti küll Põltsamaal, kuid osade õpilastega läheb õpetaja Paidesse, seal tehakse ka eksam.

Sõjaväelane Meelis Kaur tuli kursustele sellepärast, et avanes võimalus eurorahaga autojuhi C-kategooria tunnistus saada. “Miks mitte taolist võimalust kasutada,” märkis Kaur. Reedel sõitis ta teist korda platsil, üks kord on olnud ka teoorialoeng. Kursus lõpeb novembri alguses koolieksamiga, seejärel tuleb eksam Paides autoregistrikeskuses

Väljalangejaid pole

Luua Metsanduskooli vanempedagoog Evelin Saarva ütles, et nende koolis on üksikuid vabu kohti veel 11. ja 12. septembril toimuvatele jäätmehoolduse ja -käitluse ning 16. ja 17. oktoobril peetavatele turismiettevõtte klienditeenindaja kursustele. “Meie pakutu osutus ülimalt populaarseks,” tõdes ta.

Enamik kursusi toimub enamasti väljaspool tööaega õhtupoolikuti kella 16 – 19. Mart Vahesoo sõnul on ka üksikuid päevaseid kursusi, siis lepitakse aeg kokku ja graafiku alusel töötavad inimesed tulevad põhitööst vabal päeval kooli.

Komplekteeritud on ka sotsiaalhooldaja, arvutiõppe, siseviimistluse, koka, inglise keele kursused. Vabu kohti on veel loomakasvataja ja müüja koolituses. Kõik teised rühmad on Põltsamaal juba täis.

Vahesoo kinnitusel võetakse rühma 15 inimest ja täiendõpet saavad nad 80-140 tundi. Põhinõue tasuta kursustele saamiseks on töö olemasolu, kursuslased võivad olla ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Töötutele see koolitus ei laiene.

Täiendkursused läbinud saavad tunnistuse, kuhu on märgitud kavas olnud õppeained. Mart Vahesoo kinnitusel väljalangevus tasuta täiendõppes puudub. “Need inimesed on tulnud õppima kindla eesmärgiga saada sellelt kursuselt maksimaalne, oma teadmisi täiendada, et tulevikus oma töökohal paremini hakkama saada.”

Kursustel osalevad ka üksikud Tallinna lähedalt ning Tartumaalt pärit inimesed, põhiliselt tulevad aga Põltsamaale ikka Jõgevamaa inimesed.

2007. aastal läbis Põltsamaa Ametikoolis täiendõppekursused 520 kursanti, kooli täiendõppe käive jäi kahe miljoni krooni piiresse. Sama suureks jääb täiendõppe osakaal ametikoolis ka tänavu.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus