Küsimused on, vastuseid veel mitte

325 aastases Palamuse koolis on keskharidust antud laias laastus pool sajandit: 1956. aasta sügisel alustas seal õpinguid keskkooli esimene lend. Paraku on just nüüd, juubeliaastal,  kerkinud tõsiselt üles küsimus, kas mõni lähiaastate lendudest võib jääda viimaseks gümnaasiumilennuks.

Poole sajandi jooksul on Palamuse koolist keskhariduse saanud 935 noort. Praegu on koolis 279 õpilast, neist 68 õpib gümnaasiumiklassides.</span>

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi direktor Kuuno Lille on teinud viimasel ajal mitut laadi statistikat ja arvutusi ning joonistanud mitmesuguseid tabeleid, mis võiksid olla abiks kooli tuleviku üle otsustamisel.

2013./2014. õppeaastast rakendub teatavasti gümnaasiumi riiklik õppekava, milles sätestatakse, et gümnaasium võimaldab õppe vähemalt kolmes õppesuunas. Gümnaasiumiosa rahastamise põhikooliosa arvelt kavatseb riik aga ära keelata.

Kuuno Lille arvutused näitavad, et kehtiv gümnaasiumiastme õpilase “pearaha” (948 eurot õpilase kohta kalendriaastas) katab kulutused õppekava täitmiseks juhul, kui igas gümnaasiumiklassis on 25-27 õpilast. Kui neid on aga 19 (just nii palju õpilasi on olnud 50 aasta andmete põhjal selle kooli keskmises lennus), siis tuleks vallal tulevikus toetada gümnaasiumiosa ülalpidamist igal aastal enam kui 27 000 euroga.

Kuuno Lille sõnul on praegu gümnaasiumide tuleviku ümber veel palju teadmatust, sest riik ei ole mitmes küsimuses oma lõplikku otsust välja öelnud. Ning ehkki igal pool rõhutatakse, et riik ei pane ühtki kooli kinni, vaid kooli saab sulgeda ainult omavalitsus, sõltuvad omavalitsuse võimalused gümnaasiumi edasi pidada paljus ikkagi riigi tasandil tehtud otsustest.

“Palamuse kooli tulevik sõltub sellest, milliseks muutub gümnaasiumide riiklik rahastamine, millised kriteeriumid kehtestatakse gümnaasiumidele ja milliseks kujuneb koolivõrk meie lähiümbruses, st kas 2013. aasta sügisel Jõgeval avatav riigigümnaasium hakkab meilt õpilasi ära meelitama või mitte,” ütles Kuuno Lille.

Tema sõnul on Palamuse koolil praeguse seisuga kolm tulevikuvarianti: üks võimalus on, et kool jätkab iseseisva nn täistsükli koolina, kus on kõik klassid esimesest kaheteistkümnendani, teine võimalus on, et gümnaasiumiosa jätkab Jõgevamaa Riigigümnaasiumi filiaalina, ning kolmas võimalus on, et Palamuse gümnaasiumi ja läheduses tegutseva Luua Metsanduskooli baasil tekib mingi uut laadi haridusühendus. Kahe kooli juhid on juba mõned korrad nõu pidamiseks koos istunud ning ilmselt istuvad veel.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus