Küsimused ja vastused

Küsimustele vastab Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni tööinspektor-jurist Neenu Pavel

<span style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial”> 

Kas tööandja saab ühepoolselt töötaja palka vähendada?

Vastus sellele küsimusele on kindel ei. Töölepingus kokku lepitud palgatingimusi saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Tööandja võib töötajale esitada kirjaliku ettepaneku, kuid kui töötaja ettepanekust keeldub, jääb palga vähendamise plaan katki.

Küll aga võib tööandja, kes töölepingus viitab, et tulemuspalka või preemiat makstakse tööandja poolt kehtestatud tingimustel, muuta palgajuhendit ja kehtestada märksa madalamad preemiaprotsendid või tükitööhinded. 

Kas osalisele tööajale või osaliselt tasustatavalt puhkusele võib töötaja saata ükskõik millise koormusega? 

Ei või. Töölepinguseaduse § 68 lg 3 kohaselt ei tohi rakendatava osalise tööaja kestus olla alla 60 protsendi töölepingus ette nähtud tööaja normaalkestusest ja osaliselt tasustatava puhkuse ajal makstav puhkusetasu ei või olla väiksem kui 60 protsenti miinimumpalgast.

VAHENDAS LIIS ROHTMETS

blog comments powered by Disqus