Kus tohib grillida ja kus lõket teha

Suviselt soojad ja selged ilmad meelitavad grillima ning lõket tegema, kuid arvestada tuleb seejuures tuleohutusnõuete ning naabritega. Tuletame siinkohal meelde elementaarsed tuleohutusnõuded lõkke tegemisel ning grillimisel.

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud, kuid lõketest ning grillimisest alguse saanud kulupõlengud on sellegipoolest iga-aastane probleem. Looduses tohib lõket teha üksnes selleks ette nähtud kohas, eramaal tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning arvestada naabritega.

Meenub aastatetagune juhtum, kus ühel mehel õnnestus lõkke tegemisega esmalt maha põletada oma maja ning mõned aastad hiljem samal moel ka naabri maja. Eks tuletegemisel kehtib samuti elementaarne naabrivalve. Kui naabri lõke ikka tõsist muret tekitab, siis tuleb minna ja teda võimalikust ohust teavitada. Äärmiselt oluline on tuulega arvestada ning kõige ohtlikumad ongi lõkkest lenduvad kuumad sädemed, mis võivad hooneni jõudes tulekahju põhjustada. Hiljuti põhjustas  terrassile jäetud kuumade sütega grill tulekahju.

Lõkke kaugus peab olema hoonetest vähemalt 15 meetrit ning metsast 20 meetrit, alla meetrise läbimõõduga lõkke puhul on ohutu kaugus hoonetest 8 meetrit ja metsast 10 meetrit.

Lõket tohib teha mittesüttival pinnasel ning see peab olema ääristatud kivide või muu mittesüttiva materjaliga. Lõkke tegemisel ei tohi tuul olla tugevam kui 5,4 meetrit sekundis Lõket ei tohi jätta järelvalveta ning selle kõrval peab olema esmane kustutusvahend, näiteks ämber veega. Lõkkest tekkiv suits ei tohi häirida naabreid.

Puudega köetava grilli ohutu kaugus hoonetest on viis meetrit, grillsütt kasutades kaks meetrit.

Puude ning söega ei ole lubatud rõdul grillida. Gaasi- või elektrigrilli kasutades peab kaugus hoonest olema 1,5 meetrit.  Alati tuleb arvestada ka grilliseadme kasutusjuhendiga.

Nii lõkke tegemise kui ka grillimise puhul kehtib teada-tuntud ütlus: viimane kustutab tule.

PIRET JÕHVIK, If Kindlustuse kahjukäsitluse grupijuht

blog comments powered by Disqus