Kus on, sinna tuleb

Luua Metsanduskool tähistab täna oma 60. sünnipäeva. Selle ajaga on Luua andnud palju Eesti metsandusele ja metsandus omakorda Luuale.

Luua koolitusega metsamehi võib leida kõikjalt Eestist. Olgu nad siis Luual õppinud aastakümneid tagasi või hiljuti, ühendab neid kõiki austus oma kooli vastu ja “tsunftiau” kõrgel hoidmise tahe.

Luua küla on aga tänu metsanduskoolile alati olnud natuke noorema, harituma ja oma kodupaigast enam hooliva elanikkonnaga kui keskmine Eesti küla. Ja kus ärksa meelelaadiga inimesi juba on, sinna tuleb neid alati juurde. Lapsigi sünnib Luual nii palju, et algkooli kinnipaneku teema vähemasti hetkel kõne alla ei tule.

Metsanduskooli pea kohal on kirves mõnikord siiski rippunud, ent ühest küljest on kooli päästnud see, et tegemist on eriala(de) poolest Eesti kontekstis unikaalse kooliga, teisest küljest see, et kooli juhtkonnal ja õpetajatel on jätkunud uuendusmeelsust ja oskust ajaga kaasas käia ning tänu sellele on nad ikka ja jälle suutnud kooli vajalikkust tõestada.

Au ja kiitus kunagisele Jõgeva metsaülemale ning hilisemale kauaaegsele metsanduskooli õpetajale Helmut Taimrele, kes suutis 60 aastat tagasi kõrgetele ülemustele ära tõestada, et parim paik kõnealuse kooli rajamiseks on just Luua mõis koos lähedal paiknevate hoonete, liigirikka pargi ning metsamassiividega! Tänud ka kõigile õpetajatele ja õpilastele, kes selle omanäolise kooli lippu aastakümnete jooksul kõrgel hoidnud! Ning kaunist sünnipäevapidu!

 

23. august 2008

blog comments powered by Disqus