Kuremaal korraldatakse ühistranspordi alane koolitus

16. ja 17. aprillil toimub Kuremaal kohalike omavalitsuste töötajate ühistranspordi teemaline koolitus, mis viiakse läbi Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse ning Innopolise koostöös Jõgevamaa ühistranspordi arendamise projekti raames.

iii

Projektiga on seotud Jõgevamaa omavalitsused, kes on ka MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus liikmed. Projekti rahastatakse Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemist. Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heldur Lääne märkis, et ühistranspordi arendamise projekti eesmärgiks on meie maakonna ühistransporditeenuse optimeerimiseks vajalike eeltööde läbiviimine, samuti  vastavateemalise uuringu korraldamine ühistranspordi kasutajate ja mittekasutajate hulgas ning kohalike omavalitsuste töötajate sellesisuline koolitus. Viimane korraldataksegi sel neljapäeval ja reedel Kuremaal.

Käesoleva aasta lõpuni kestev projekt viiakse läbi põhjusel, et Jõgevamaa bussi- ja rongiliiklus ei vasta  veel  reisijate ootustele ning ühistranspordi kasutajate arv väheneb pidevalt. See on tekitanud olukorra, kus nii maakonna kui ka kohalike omavalitsuste tasandil on väga raske ilma põhjaliku uurimistööta otsustada, millist transporditeenust ja millises ulatuses inimesed üldse vajavad. Praegu arvestavad ühistranspordi pakkujad vähe nii sõitjate hulgaga kui vajalike sõidusuundadega ning bussi- ja rongiliiklus toimib teineteise graafikuid arvestamata. Projekti tulemusena valminud uuringuid kasutatakse maakonna ühistranspordi paremaks korraldamiseks ning liinide optimeerimiseks.

Projekt peaks otseselt soodustama Jõgevamaa ühistransporditeenuse paranemist ja aitama kulutusi vähendad. On näiteks võimalik optimeerida bussitransporti ja ühildada õpilasliine teiste sõidugraafikutega. Võimalik on paremini planeerida ka piletitulu ning arendada piletisüsteeme. 

Projekti on kaasatud Eesti poolsed eksperdid Dago Antov (Stratum OÜ) ja Tiia Rõivas (Valikor Konsult OÜ), väliseksperdid Holger Kloth ja Martin Haubitz (Innopolis Konsultatsioonid AS). Tegevust koordineerib Heldur Lääne MTÜ-st Jõgevamaa Ühistranspordikeskus. Projekti õnnestumisele aitavad kaasa spetsialistid Jõgeva Maavalitsusest, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidust, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ja Eesti Riiklikust Autoregistrikeskusest.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus