Kümme nõuannet ettevõtlusega alustamiseks

Rahaasjade teabekeskuse hiljutise uuringu järgi soovivad järjest rohkemad eestimaalased tegeleda ettevõtlusega. Oma äri on proovinud alustada iga viies elanik, nendest pooltel ehk igal kümnendal on toimiv ettevõte ka praegu. Koguni 40 protsenti elanikest on ettevõtte loomise peale mõelnud, kuid pole mõtte ellurakendamiseni seni jõudnud.

Peamiste väljakutsena oma äri alustamisel nimetatakse toodete või teenuste müügi korraldamist, rahastuse leidmist ja seaduste mittetundmist. Motivaatoritena tuuakse välja sissetuleku suurendamist, eneseteostust ja paindlikumat tööaega.

Kui olete kaalunud ettevõtjaks hakata, siis siin on sulle kümme nõuannet ettevõtlusega alustamiseks.

*Testige oma iseloomuomadusi. Teadlased jaotavad ettevõtja edutegurid kolmeks:

väliskeskkonnast tulenevad; ettevõtja strateegilistest ja taktikalistest otsustest tulenevad; ettevõtja isikust tulenevad.

Edukal ettevõtjal on sageli järgmised isikuomadused:

vaimne võimekus – loovus, intelligentsus, analüüsi- ja üldistusvõime; teotahe – soov midagi ära teha, mitte alla anda; vastutusvõime – teadlikkus ja võimekus vastutada, olles iseenda peremees ja vaba oma tegudes; suhtlemisoskus – hea suhtlemisoskus partnerite, klientide ja töötajatega; enesekindlus koos otsustusvõimega – usk endasse, optimism, julgus otsustada; eesmärkide seadmise oskus – jõuline ja sihikindel tegutsemine eesmärkide saavutamise nimel; valmisolek riskida – julgus tegutseda ebakindlates tingimustes.

Ülaltoodud eelduste kõrval on määravaks siiski inimese soov saada ettevõtjaks, mille teostamiseks tuleb astuda konkreetseid samme.

Leidke äriidee. Mõelge, kas saaksite kasutada juba olemasolevaid ressursse – oskused, kogemused ja kontaktid on väärtuslikud. Äriks võib muuta ka hobi: kui tegelete fotograafiaga, valdate väga heal tasemel võõrkeeli või tegeled veebikujundusega, võid pakkuda oma oskusi teenusena.

Testige oma ideed. Enne kui teete suuri investeeringuid, leidke võimalikud kliendid ja küsige pakutava toote või teenuse kohta nende arvamust.

Koostage äriplaan ja seadke selge eesmärk. Analüüsige turgu ja konkurente, tooge välja oma teenuse või toote eelised.

Kalkuleerige idee rahaliselt läbi. Koostage finantsprognoos ja mõelge, kas idee on ka äriliselt tasuv.

Pakkuge lahendusi. Kliendid tarbivaid tooteid ja teenuseid selleks, et lahendada probleeme. Pidage alati silmas võimalike klientide huve. Kuigi ettevõtte asutamine on omaniku teha, aitavad ettevõttel kasumit toota ja kasvada teenuste või toodete tarbijad.

Küsige nõu. Leidke endale mentor, kes on nõus jagama oma kogemusi ja teadmisi ning kes seeläbi aitab kiiremini areneda ja vältida suuremaid vigu. Näiteks tegutseb igas maakonnas mentorklubi https://www.eas.ee/teenus/mentorklubid/. Ärge peljake küsida nõu ka teistelt ettevõtjatelt ja sõpradelt.

Tutvuge seadustega ja valige sobiv ettevõtlusvorm. Hea ülevaate ettevõtte loomise ja maksude kohta leiate portaalist https://www.eesti.ee/et/ettevotja/.

Koguge varakult stardikapitali. Mõistlik on koguda paari kuu jagu rahalist puhvrit, millega katta ettevõtte alustamisega seotud väljaminekud. Kui rahalist puhvrit endal ei ole, võib rahastuse saamiseks pöörduda ka oma lähedaste poole, ehk kolme F-i poole – friends, family and fools. Uurige ka erinevate toetuste kohta. Näiteks saab alustav ettevõtja taotleda starditoetust https://www.eas.ee/teenus/starditoetus/ EAS-st.

Astuge esimene samm! Paljud pelgavad teha just seda esimest sammu, peljatakse oma ideest rääkida ja tegutseda. Mõni aga lihvib oma toodet või teenust peensusteni ja turule jõudes selgub, et sellel polegi turgu. Oluline on pealehakkamine.

KATI VOOMETS, Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht

blog comments powered by Disqus