Kümme aastat muusikaõpinguid Puurmanis

Möödunud kümne aasta jooksul on Puurmani filiaalis üks lend muusikaõppureid juba lõpetanud, uus lend saadetakse aga teele järgmisel aastal. Õpilasi on kogu eksisteerimisajal pidevalt olnud kahekümne ringis. Kogu kümne tegevusaasta jooksul pole Puurmani-mail möödunud ühtegi sündmust ega tähtpäeva, kus kohalikud muusikaõppurid esinenud ei oleks. Olgu siis kultuurimajas, koolides, lasteaias või mujal. Nagu kinnitab Puurmani kultuurijuht Keiu Kess, on muusikakooli filiaali olemasolu ääretult tähtis nii siinses kultuurielus kui ka kogu valla jaoks.

Kui muusikakooli filiaali kohapeal ei oleks, siis vaevalt kõik praegused muusikaõppurid Põltsamaal muusikakoolis käia saaksid. Takistuseks osutuks juba kasvõi pikk vahemaa. Praegu on Puurmani kultuurimajas asuvates ruumides võimalik lastel õppida klaveri-, akordioni- ja puhkpillimängu. Enamik õpetajatest, kes siin lapsi kümme aastat õpetanud, elab samuti kohapeal nagu solfed?oõpetaja Margit Pettai, akordioniõpetaja Anneli Rebane ja puhkpilliõpetaja Urmas Mägi. Väljastpoolt Puurmani on käinud neli aastat vaid klaveriõpetaja Eve Raud, kes elab Põltsamaal.

Et muusikaõpe on Puurmanis heal tasemel, seda võidakse Põltsamaa muusikakoolis kinnitada ning siinsete laste edukad esinemised nii lähemal kui ka kaugemal on andnud sellest ka tunnistust. Puurmani filiaali saksofoniansambel Urmas Mägi juhatusel käis hiljuti ka koos Põltsamaa muusikakooli noortekooriga Eestit esindamas Euroopa Muusikakoolide Festivalil Taanis ja Rootsis, olles vahetult enne seda saabunud d?ässifestivalilt Soomest.

Reedel korraldati Puurmani kultuurimajas muusikakooli filiaali kümnenda aastapäeva puhul kontsert-aktus, kus osalesid nii õpilased, õpetajad kui ka lastevanemad. Kontserdi andsid kohalikud muusikaõppurid ning muusikalist külakosti tõi lisaks nendele Põltsamaa muusikakooli keelpilliansambel.

Loodetavasti on senised kümme aastat edaspidiste muusikaõpingute pika tee alguseks Puurmanis. Selline mõte jäi aastapäeva tähistamiselt ka kõlama.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus