Kulukamate erialade õppeks antakse rohkem raha

“Ressursimahukamate õppekavarühmade koefitsientide suurendamine tagab õppetöö normaalse läbiviimise ja vajaminevate õppematerjalide hankimise,” ütles Andres Pung, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja. Muudatus puudutab alates 1. septembrist 2005 kutseõppeasutustesse õppima asunud noori. Kutseõppe rahastamissüsteem koosneb kahest põhikomponendist: õppekoha baasmaksumusest ja õppevaldkondade koefitsientidest, mille korrutisena moodustub õpilase pearaha. Kui baasmaksumus on ühel eelarveaastal kõigile kutse- ja erialadele üks (2005. a. on selleks 14577 krooni), siis nendevahelise erisuse tekitavadki õppevaldkondade koefitsiendid. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus