Kultuuripealinna tiitlile jäid kandideerima Tallinn ja Tartu

Kultuuriministeeriumi kantsler ja komisjoni esimees Siim Sukles ütles, et komisjon hindas linnade võimekust Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimisel ja leidis üksmeelselt, et Tallinna ja Tartu taotlused olid kõige sisukamad, põhjalikumad ning vastasid kõige paremini esitatud nõudmistele. «Samuti on mõlemad linnad tõestanud end võimekate, hästi toimivate kultuuri- ja spordiürituste korraldamisega, mis annab kindlustunnet, et neil on ideid, tegijaid ja võimekust Euroopa tasemel suurüritusi läbi viia,» selgitas Sukles. Suklese sõnul väärivad ka Rakvere ja Pärnu taotlused tunnustamist, nende esitatud mõtete hulgas on ideid, mis vääriks teostamist ja aitaks kaasa kultuurielu elavdamisele. Sukles lisas, et nii Tallinnale kui Tartule saadetud soovitustes rõhutas komisjon vajadust teha kultuuripealinna programmi kujundamisel koostööd nii Rakvere kui Pärnuga, kes mõlemad on näidanud üles nii valmisolekut kui kindlat tahet kõnealuses protsessis osaleda. Välissuhete osakonna juhataja ja komisjoni liige Eike Eller lisas, et teises etapis tuleb Tallinnal ja Tartul taotlusi edasi arendada ja täpsustada, linnad peavad oma materjalid esitama komisjonile märtsiks 2006. Elleri sõnul peab Eesti valitsus esitama oma kandidaatlinna Brüsselisse hiljemalt neli aastat enne ürituste algust. 2007. aasta kevadel tutvub kultuuripealinna Euroopa ?ürii kõigi kandidaatlinnadega ning esitab oma ettepaneku Euroopa Komisjonile, parlamendile ning nõukogule. 2011. aastal kannavad Euroopa kultuuripealinna tiitlit üks Soome ja Eesti linn. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus