Kulka ekspertgrupil uus kooseis

Eesti Kultuurkapitali nõukogu kinnitas mai keskel uute maakondlike ekspertgruppide koosseisud, kes otsustavad järgmise kahe aasta jooksul projektirahade jagamise üle maakondades. Jõgeva maakonna ekspertgrupi esimeheks valiti Maie Puusepp.

Jõgeva linnavalitsuse kultuuritöö peaspetsialist, Betti Alveri Fondi juhatuse liige Maie Puusepp ja Põltsamaa valla spordiklubi Tervis eestvedaja Väino Treiman kuulusid ka ekspertgrupi eelmisse koosseisu. Uute liikmetena asusid ametisse Jõgeva kultuurikeskuse juhataja, folklooriseltsi Jõgevahe Pere juhendaja Airi Rütter, Pala Kooli direktor ja rahvatantsujuht Malle Weinrauch ning Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi direktor Arne Tegelmann.

Ekspertgrupi liikmete kandidaate said esitada maakondade kultuurialade ühendused ja organisatsioonid. Viieteistkümnest maakonnast esitatud 147 kandidaadi seast valis 75 eksperti välja kultuurkapitali nõukogu. Esimehe valisid endale ekspertgrupid ise.

Esitatud rahataotlusi läbi vaatama ja raha eraldamise üle otsustama koguneb maakondlik ekspertgrupp neli korda aastas. Jõgevamaa ekspertgrupi uus koosseis tuli selleks esimest korda kokku möödunud nädalal. Seekord jagati raha veel ekspertgrupi eelmise koosseisu poolt välja töötatud põhimõtete alusel. Uued põhimõtted sõnastatakse juuli alguseks ja pannakse need ka kultuurkapitali kodulehele üles, et rahataotlejad saaksid neist järgmisi taotlusi koostades juhinduda.

„Kindlasti ei rahulda me ka edaspidi nende taotlusi, kes pole eelmis(t)e kultuurkapitalilt saadud stipendiumi(de) kasutamise kohta aruannet esitanud,“ ütles Maie Puusepp. „Oluline on jälgida ka seda, et projekti eesmärgid, tegevused ja eelarve oleksid taotluses arusaadavalt lahti kirjutatud — nii, et ka tausta mitte tundev inimene aru saaks, miks ja milleks raha kasutada tahetakse.“

Et praegusel majandussurutise ajal on Eesti Kultuurkapitali rahakott mõnevõrra kõhnemaks jäänud, tuleb ka ekspertgrupil projekte vaagides varasemast kriitilisem olla. Tänavuses teises taotlusvoorus konkureerinud 84 projektist saidki mitmele saatuslikuks aruandevõlg või ebakorrektne vormistus. Ent loomulikult on olulised ka projekti sisu ja eesmärk.

„Toetamist väärivad eelkõige need projektid, mis toetavad kunstide, rahvakultuuri ja spordi arengut meie maakonnas,“ ütles Maie Puusepp. „Kui need kalduvad sotsiaalvaldkonda või aitavad täita haridusasutuse õppekava, jäävad need pigem rahastamata. Ekskursioonide ja reiside toetamisele eelistame aga rahastada kodumail teoks saavaid projekte.“

Tänavuse kolmanda vooru projektitaotlusi ootab Eesti Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp 20. augustiks.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus