Kuidas saada lahti majja tulnud nahkhiirtest?

Suvel on nahkhiirtel suvekolooniad, kus sünnivad nende järglased. Need
kolooniad asuvad sageli metsa- või veekogu-äärsetes hoonetes. Kui metsades ja parkides ei jätku nahkhiirtele sobivaid puuõõnsusi, siis on nad sunnitud asustama hooneid; kuid mitte kõik nahkhiireliigid ei kasuta hooneid.

Katusealused ruumid ja seinapraod on tihti päikesest soojendatud ning need paigad on väga sobivad nahkhiirtele sigimisperioodil, kui varjepaigas peab
püsima kõrge õhutemperatuur mitu nädalat või kuud järjest. Seega on taolised hooned meie jahedas kliimas nahkhiirte asurkonna taastootmiseks vajalikud.

Järelikult tuleks iga konkreetse kolooniahoone puhul hinnata, milline on selle
tähtsus asurkonna elus. Kui on tegemist haruldase liigiga, kelle kolooniaid on piirkonnas vähe, siis tuleks varjepaik nahkhiirtele säilitada või luua uus
samaväärne varjepaik.

Nahkhiirte suvekolooniad kasutavad suve jooksul erinevaid varjepaiku (sh
hooneid). Kui piirkonnas on palju seina- ja katusepragudega maamaju, mis neile sobivad, siis ühe taolise maja muutmine praotuks ei pruugi asurkonda
kahjustada. Kui nahkhiirtele sobivaid maju on aga vähe, siis on igal majal
koloonia elus tähtis koht. Seda saab kindlaks teha ainult ekspertuuringuga,
mis sisaldab ka öist detektor-vaatlust majade ümbruses ja lähikonna
toitumispaikades. Selline uuring annab teada liikidest, kolooniatest ja varjepaikadest.

Konkreetne vastus küsimusele “Kuidas saada lahti nahkhiirtest minu majas?” on selline, et tuleb toppida kinni kõik seina- ja katusepraod. Seda ei tohiks
teha siis, kui koloonia asub majas (suvekoloonia puhul tavaliselt maist
augustini, kuid talvitumise korral ka hiljem).

Maja remondi puhul olen soovitanud asendada vana sein või katus uuega
järk-järgult ? nõnda, et nahkhiirte poolt varjepaigana kasutatav ruum järjest väheneks. Siis on nahkhiired sunnitud hoonest lahkuma ise, pole vaja neid käega puutuda ega päeval lendu ehmatada. Kui remonti teha mitu päeva või nädalat järjest, siis saavad nahkhiired vahepealsetel öödel väljas käia ja uut varjepaika otsida ning võivad kehvaks muudetud varjepaigast ise lahkuda. Kuid nagu eespool öeldud, võib see kahjustada nende asurkonda.

Matti Masing,
nahkhiirte ekspert

blog comments powered by Disqus