Kuidas prügist lahti saada?

Olmejäätmed on kodumajapidamises tekkinud jäätmed ning samalaadsed jäätmed kaubandusest, tööstusest ja ametiasutustest.

Käsil on jäätmejaamade rajamise projektid Jõgeva ja Põltsamaa linnas. Valdadest on esitanud rahataotluse jäätmejaamade ehitamiseks Jõgeva vald.

Prügila ja jäätmejaamad:

Torma prügila, OÜ Amestop (tel 77 64 789, avatud iga päev 8.00-22.00, 1 tonni vastuvõtuhind alates  413 kroonist)

Kasepää jäätmejaam (töötab T-L 8.00-16.00). Sinna saab tuua ainult sorteeritud jäätmeid: klaas, kummid, ohtlikud jäätmed, kile, metall, plast, vanapaber ja papp. Kasepää jäätmejaama võib tuua auto-, elektri- ja elektroonikaromusid.

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed on oma omadustelt inimese tervisele ja keskkonnale kahjulikud ning nõuavad käitlemisel erimenetlust. Ohtlikud jäätmed on näiteks vanad värvid ja lahustid, akud, kraadiklaasid, patareid, päevavalguslambid, putukamürgid, vananenud ravimid jne. Ettevõtetele on teenus tasuline.

Ohtlike jäätmete kogumisepunktid (neid teenindab Epler & Lorenz, tel 7 421 398 ja AS MASP, tel 6 393 034):

Jõgeva linn – Kesk tn 1 E-K 10.00-14.00

Põltsamaa linn – Kuperjanovi parkla L, T 9.00-12.00

Mustvee linn – Narva tn 9 T, N 9.00-14.00

Palamuse vald – päästeameti õuel Lutsu 5a tööpäeviti 8.00-17.00, kokkuleppel ka muudel aegadel. 

Peale selle korraldavad kohalikud omavalitsused ohtlike jäätmete kogumisringe (tavaliselt kord aastas kevaditi).

Metalli kokkuost

Metallijäätmeid võtavad vastu:

Eesti Metall OÜ (Jõgeva linn, Turu 13, tel. +372 77 64180, kodulehekülg ? www.em.ee)

Kronopal OÜ (Jõgeva linn, Tartu mnt, tel. 508 9162)

EMEX (lähim osakond Tartus, Teguri 53, tel. +372 7 367 772, kodulehekülg ? www.emex.ee)

Pandipakend

Tänavu maist on osa joogipakenditest koormatud 1 krooni või 50 sendi suuruse pandiga. Pandiga pakendite taaskasutamist korraldab Eesti Pandipakend.

Pandipakendeid võib tagastada kauplustesse. Jõgevamaal võtab selliseid pakendeid vastu 46 kauplust.

 

Joogipakend on tagastamiskõlbulik igas jaemüügipunktis või delegeeritud vastuvõtukohas, kui:

Kõikide pakenditüüpide etikett on nähtav, sellel olev ribakood ja Eesti Pandipakendi embleem on terved ja loetavad.

Klaaspakend on terve ja korgita.

Plastpakend ja metallpakend on äratuntavalt sama kujuga kui müügihetkel.

Metallpurgi sisse ei ole visatud prahti (sigaretid, metallkorgid vms).

 

Elektri- ja elektroonikaromud

Alates 13. augustist on kõik Jõgevamaa kodumasinaid ja elektroonikat müüvad kaupmehed kohustatud vastu võtma inimeste toodud kodutehnikaromusid. Nii saavad inimesed kõik oma garaa?is või keldris tolmu koguvad vanad külmikud, röstrid, telefoniaparaadid ja arvutimonitorid autosse tõsta ning suvalisse elektroonikapoodi viia. Seejuures pole üldse oluline, kas inimene sellest poest midagi ostab või kavatseb osta.  

Nüüd on igale elektri- ja elektroonikaseadmele lisandunud käitlemise maksumus. Seda maksumust arvestati toote kaalust sõltuvalt. Kõige suurem hinnatõus oli seetõttu külmikutel (500 krooni rongis).

<P align=justify>Kui kauplused keelduvad elektri- ja elektroonikaromusid vastu võtmast, on kliendil õigus pöörduda keskkonnainspektsiooni poole. Sellistest juhtumisest võib teatada ka meie lehte.

Romusõidukeid võib tuua Semako Romulad OÜ-sse (Siimusti alevik, tel. 508 3047) ja Eesti Metall OÜ-sse (Turu 13, tel. 77 64 180).

Prügiveoteenus ja konteinerite laenutus Jõgevamaal

Elanikud peavad ise sõlmima lepingu prügiveoteenuseid pakkuva ettevõttega, kuni tema piirkonnas ei ole olmejäätmevedu korraldatud. Kohalik omavalitsus valib jäätmevedaja konkursi korras.

Näiteks maksab keskmine ühe pere sorteerimata olmejäätmete prügikonteineri laenutus 20-50 krooni kuus. Selle tühjendamine – 50 ?120 krooni sõltuvalt konteineri suurusest ja sellest, kas tühjendama tullakse regulaarsest või tellimusel.

 

Prügiveoteenust ja konteinerite laenatust teostavad :

Cleanaway Tartu AS (tel 7 386 701, kodulehekülg ? www.cleanaway.ee)

Ragn-Sells AS Tartu (tel 7 301 774, kodulehekülg – www.ragnsells.ee)

TIINA JURJEVA

blog comments powered by Disqus