Kuidas nõuda sisse tänavaaugu tekitatud kahju

Hiljutised sulailmad on muutnud paljud tänavad tõeliseks kuumaastikuks. Kui lõhute tähistamata august läbi sõites oma sõiduki, pole mõtet asjale käega lüüa, vaid kahju tuleks teeomanikult sisse nõuda.

Teevaldaja ülesanne on tähistada liiklejatele ohtlikud kohad liiklusmärkide või muude liikluskorraldusvahenditega. Kui seda pole tehtud, saab sõiduki lõhkumise korral löökaugus nõuda hüvitist teeomanikult, olgu tee riigi, omavalitsuse või eravaldaja oma.  

Kaskokindlustus on kiireim viis hüvitise saamiseks

Kui teie sõidukil on kehtiv kaskokindlustuse leping, on kõige lihtsam küsida hüvitist oma kindlustusseltsist. Kaskokindlustuse raames saab hüvitist isegi siis, kui teeauk oli korrektselt tähistatud. Arvestada tuleb aga sellega, et auto remondikuludest lahutatakse maha kindlustuslepinguga määratud omavastutus. Samas jääb ära aeganõudev asjaajamine teeomanikuga, kellelt kahjude sissenõudmisega tegeleb nüüd juba kindlustusselts. Kaskokindlustuse raames hüvitise taotlemiseks tuleks juba õnnetuspaigast helistada kindlustusseltsi klienditeenindusse ning järgida neilt saadud juhiseid.

Kaskokindlustuse puudumisel tuleb hüvitis sisse nõuda teeomanikult, sest kohustuslik liikluskindlustus löökauku sõitmisel saadud kahjusid ei hüvita. Vaidluste vältimiseks on ülioluline fikseerida juhtunu politseis. Kahju tõendamine on kahju sissenõudja töö ning õnnetuspaiga puuduliku fikseerimise korral võib teeomanik väita, et sõidukit ei lõhutud tema omandis oleval tänaval.  

Kutsuge õnnetuskoha fikseerimiseks kohale politsei

Õnnetuspaiga fikseerimiseks on soovitav kohale kutsuda politsei, sest auto lõhkumine tähistamata löökaugu tõttu on sisuliselt liiklusõnnetus. Paha ei tee ka tunnistajate olemasolul neilt kontaktandmete võtmine ning fotod õnnetuspaigast. Pildistada tuleks erinevate nurkade alt, et oleks näha nii sõiduki asukoht teel kui ka tekkinud kahjud.

Kui auto remondi maksumus ja muud kulud on selgunud, tuleb kahjunõue koos tõendusmaterjaliga teeomanikule saata. Kahjunõue peab sisaldama juhtunu täpset asukohta, kuupäeva ja kellaaega, sõiduki ja selle omaniku andmeid ning tekkinud kahjude kirjeldust koos nende kõrvaldamise maksumusega. Tõendusmaterjaliks on remondi arve või hinnapakkumine, politsei koostatud protokoll õnnetuse kohta või tunnistajate ütlused ning võimalusel ka fotod sündmuspaigast.

Nõudes võiks määrata tähtaja sellele vastamiseks. Et poleks võimalik apelleerida nõude kaotsiminekule, võiks selle saata tähitud kirjaga. Kui teeomanik tähtajaks tagasisidet ei anna, võib saata uue nõude, milles on selgelt kirjas järgmised sammud. Näiteks võib teada anda, et kordusnõudele tähtajaks vastamata jätmisel pöördub kannatanu oma õiguste kaitseks kohtusse. Kohtusse võib pöörduda ka kohe, kuid tavaliselt on lihtsam ja kiirem jõuda kahjuhüvitises kokkuleppele  läbirääkimiste teel.

iii

MAIKO KALVET, D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse ASi juhatuse liige

blog comments powered by Disqus