Kui aitad end ise, siis aitavad ka teised

Erakonnakaaslaste idee mitte pidada oma koosolekuid vaid maakonnakeskuses Jõgeval on igati kiiduväärt. Maakonnas ringi liikudes ja erinevaid omavalitsusi külastades saavad rikkamaks kõik. Külalised saavad paremini kurssi ühe valla või linna oludega ja oskavad edaspidi oma tegemisi kõrvutada naabri tegemistega, võõrustajatele jääb aga muuhulgas külaliste kiitus ning loodetavasti ka mõni hea nõuanne.

Ma ei tahaks alustada siinkohal kohe kiitmisega. Olin jahmunud, kui vallajuhid näitasid mulle Puurmani spordi- ja kultuurimaja. Hallitavad seinad, niiske ja jahe maja, pisikesevõitu saal, olematud pesemisvõimalused ? sellistes tingimustes toimuvad praegu Puurmani laste kehalise kasvatuse tunnid ja vallarahva huvitegevus.

Saan vallavanem Rauno Kuusi murest täielikult aru: ülalkirjeldatud hoone asemel peaks Puurmani-taolisel vallal olema kaasaegne spordi- ja kultuurimaja või vabaajakeskus ? olgu selle hoone nimi siis mis tahes. Õnneks on vallal olemas maa-ala Puurmani asula keskel, kuhu uus hoone rajada.

Uus parem kui vana kohendamine

Minu meelest olekski mõttekas projekteerida ja ehitada uus hoone, mis oleks ka koolile lähemal, ning mitte matta kümneid ja kümneid miljoneid vanasse hoonesse, mis kahjuks ei vasta ühestki aspektist vaadatuna valla tänastele vajadustele. Küll aga tahan volikogule ja vallavalitsusele südamele panna, et uue maja projekt mõeldaks väga hoolikalt läbi. Uue maja eelis ongi ju, et selle saab ehitada just sellisena nagu vaja ning kokkuvõttes tuleb uue ehitamine kindlasti odavam kui vana kohandamine.

Täpselt kalkuleerida on projekti koostades vaja seepärast, et hoone saaks paraja suurusega ning tekitaks tegutsedes vallale võimalikult vähe kulusid. Mõelgem kasvõi kütte ja valgustamise peale. Kõik teavad, mis praegu kütmine ja elekter maksavad. Iga hoone, mis mistahes valda ehitatakse, tuleb ehitada rahva vajadusi ning valla võimalusi silmas pidades ja mitte ausambana vallavanemale.

Hea uudis Puurmani rahvale on see, et järgmise aasta riigieelarvesse on planeeritud raha sellesse paika vabaajakeskuse projekteerimiseks. Kui lisada, et peagi käivitub ka 2000-kroonise ringiraha maksmine, siis kindlasti on Puurmani noortel tulevikus rohkem võimalusi sisukalt aega veeta.

Et noored on meie tulevik, seda oskavad korrutada kõik. Aga mida see tegudes võiks tähendada? Bussipeatustesse kogunevad ja sihitult ringi hulkuvad noored pole asulates kahjuks harv pilt. Seepärast pean väga mõistlikuks Puurmani noortekeskuse rajamist. Praegu remonditavas majas jätkub ruumi nii postkontorile kui ka noortekeskuse tarvis. Endise Põlva maavanemana võin pikalt rääkida oma kodumaakonna noorsootööst, mis ulatub kaugete välisriikideni välja. Võin kinnitada, et selles töös pole esikohal mitte maja, vaid tarmukas noorte tuumik ja nende juhendaja. Kuid ilma korralike ruumideta ei saa ka siin siiski hakkama. Alternatiiviks on tõesti kogunemine bussipeatusse.

Selge arusaamine

Puurmani lasteaed ja kool on valla edasise arengu seisukohalt määrava tähtsusega asutused. Loomulikult on taas esmatähtis kasvatuse ning hariduse kvaliteet. Aga ilma normaalse õpikeskkonnata on väga raske hakkama saada. Mõlema hoone renoveerimisega on algust tehtud, kuid ees on veel palju tööd. 2007-2013 on avanemas mitmeid Euroopa Liidu tõukerahastuid, kindlasti kosub ka valla rahakott ning egas riikki oma abist ära ütle. Aga just siin tahan rõhutada pealkirjas öeldud mõtet: aitad end ise, siis aitavad sind ka teised. Valla juhtidel on vaja selget nägemust, mida ikkagi ja millises järjekorras teha. Valla eelarve tahab aga korralikku planeerimist, et kõigeks vajalikuks, sealhulgas projektide omaosaluseks raha jätkuks. Kindlasti on vaja ka head koostööd naabritega.

Rauno Kuusi ja teiste Reformierakonna Puurmani organisatsiooni liikmetega vesteldes märkasin enda jaoks olulisena seda, et neil on selge arusaamine, kuidas oma koduvallas elu edasi korraldada ning mida Puurmani valla rahvas elu-olu parandamiseks vajab. See on väga tähtis. Kahjuks pole asjad igal pool nii: paraku kohtan ikka veel Eestimaal omavalitsusi, kus lõputult vaieldakse ühe või teise objekti vajalikkuse üle ja nii juba kümmekond aastat.

Asjaolu, et Puurmani tänavad on valgustatud, kannab endas lisaks praktilisele funktsioonile ka sümbolit: elu läheb edasi ja kõik elav püüdleb valguse poole. Soovin Puurmani rahvale kokkuhoidmist, tarku otsuseid ning nende tarmukat elluviimist!

URMAS KLAAS,
riigikogu majanduskomisjoni esimees
Reformierakond

blog comments powered by Disqus