Krediidilimiit ei pruugi olla piisav kaitse suurte arvete eest

Tarbijakaitseamet tuletab tarbijatele meelde, et mobiililepingus ette nähtud krediidilimiit ei pruugi kaitsta teda ootamatult suure arve eest, kui tarbija on kasutanud tasulisi teenuseid.

Limiidi ja telefonikasutuse jälgimine on eelkõige tarbija kohustus. Tarbijad on sageli küsinud tarbijakaitseametilt nõu olukordades, mil ta on ületanud krediidilimiidi. Tihti on selle põhjustanud olukorrad, mil lapsed vanemate teadmata mängivad mobiiltelefonis tasulisi mänge või kasutavad eritariifsete numbrite vahendusel osutatavaid teenuseid, sealhulgas perioodilisi sisuteenuseid. Samas tasub krediidilimiiti silmas pidada ka välismaal reisides, sest välismaal helistatud ja vastuvõetud andmed kõnede kohta võivad jõuda sideoperaatorini hilinemisega.

Krediidilimiit on sideoperaatori poolt kehtestatud rahaline piirsumma, mille ületamisel sideoperaator võib teenust piirata, kuid ei ole selleks kohustatud. Reeglina teenust piiratakse, kuid kuna sideoperaator ei kontrolli krediidilimiidi ületamist reaalajas, vaid teatud kordadel päevas, siis ei pruugi piirang vajalikul hetkel rakenduda.

Sideoperaator võib teenust piirata üksnes juhul, kui sellest on tarbijat ette teavitanud, tuues välja piiramise aja ja põhjuse.

Kui tarbija soovib telefonikulusid piirata, peaks ta pöörduma sideoperaatori poole ja uurima, kas sideoperaator pakub mõnd selleks sobivat lisateenust, näiteks saldopiirangu või muud taolist teenust, millega saab piirata eritariifsetele numbritele helistamist. Telefonikulusid on võimalik kontrolli all hoida lepingulise teenuse asemel ka kõnekaardi kasutamisega.

KÄDI STREFF, tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna jurist

blog comments powered by Disqus