Korteriomanikud majavalitsejaga rahul

Elamuhooldusfirma paberkandjal või elektroonilisele ankeedile võttis vaevaks vastata 103 inimest ehk umbes kuus protsenti küsitletute üldarvust.

“Oleme neile, kes tagasisidet andsid, väga tänulikud,” ütles Jõgeva Elamu juhataja Roman Babt?enko. “Meeldiv oli tõdeda, et väga heaks või heaks hindasid meie töökorralduse tervelt 63 protsenti vastanuist.”

Lisaks kogu ettevõtte töökorraldusele üldhinnangu andmisele paluti elanikel hinnata ka ettevõtte tööd puudutava info kättesaadavust, ettevõtte mainet, selle töötajate suhtlemist klientidega, teostatavate tööde kvaliteeti ja majahoidjate tööd. Infolevi pidas väga heaks ja heaks 61 protsenti vastanutest, ettevõtte mainet hindas niisama kõrgelt 49, töötajate suhtlemist 79, tööde kvaliteeti 49 ja majahoidjate tööd 67 protsenti vastanutest.

“Kummaline on see, et ühe ja sama majahoidja kohta võidi anda hinnanguid seinast seina: kes ütles, et majahoidja on väga tubli, kes jälle, et sellist ametit pidavat inimest poleks nagu olemaski,” ütles Jõgeva Elamu ehitusjuht Liia Valner. “Selliste vastuste põhjal on meilgi väga raske seisukohti võtta. Ent ankeetides leidus ka asjalikke ettepanekuid, mida kindlasti arvesse võtame.”

Liia Valner oletas, et võib-olla oli vastuste valdav positiivsus tingitud osalt sellest, et ankeedile tuli lisada ka nimi: anonüümselt vastates oleks oldud ehk kriitilisemad.

“Probleeme toodi välja küll, ent nende lahendamine ei sõltu enamasti mitte meie firma töö kvaliteedist, vaid rahast,” lisas Roman Babt?enko. “Tundub, et meie firma maine on inimeste silmis tõusnud.”

Loosi tahtel pääsevad oma korteri detsembrikuu hooldustasu maksmisest Marilis Palmiste (Pargi 11a), Eva Kalep (Kivi 2), Kalju Jalakas (Mustvee mnt 1a), Nikolai Pihlapuu (Kruusa 1a) ja Evi Ets (Uus 9).

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus