Korruptsioonivalve Jõgevamaal

Iga kord, kui uudistesse jõuab mõni suur korruptsioonilugu, mõtlevad ühed: kuidas see küll juhtuda võis? Teised aga nendivad: lõpuks ometi, ma kogu aeg aimasin, et meie kandis midagi sellist teoksil on. Ainult miks selle avalikukstulek nii kaua aega võttis?

Selleks, et korruptsioonile paremini maakonna tasandil jälile saada, moodustas ühing Korruptsioonivaba Eesti kevadel mittetulundusühenduste korruptsioonivastase võrgustiku. Võrgustiku eesmärk on hoida üheskoos paremini silma peal võimalikul korruptsioonil. Samuti annab võrgustik sinna kuuluvatele liikmetele oskusi, kuidas korruptsiooni ära tunda ja seda tõrjuda.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ootab Jõgevamaa mittetulundusühinguid ja seltse võrgustikuga ühinema. Kes teaks paremini, kuidas kulgeb siinkandis euroraha kasutamine?  Või kes oskaks esimesena öelda, et mõnes vallas käivad asjad kahtlaseid radu pidi? Jõgevamaad ei ole siiani raputanud ulatuslikud korruptsiooniskandaalid, kuid ehk ootavad nad siiani avastamist? Või hoopis ennetamist?

Võrgustiku eesmärk ei ole mitte asuda koostama musta nimekirja võimalikest patustest, vaid üheskoos, üle-eestiliselt jälgida korruptsiooni arengusuundi. Korruptsioon on ju teatavasti niinimetatud peitkuritegu. Kaupluseröövist või autoärandamisest jääb jälg maha. Korruptsiooni puhul pole sageli otsest kannatanut, kes politseile avalduse teeks. Seetõttu on tähtis ühiskonna pidev tähelepanu korruptsiooniohtlikele valdkondadele: lubade ja litsentside jagamine, riigihanked, planeeringud jms.

Praegu on MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ainus mittetulundusühing Eestis, kes tegeleb järjepidevalt  korruptsioonivastase võitluse temaatikaga. Hästi toimiv üleriigiline  korruptsioonivastane võrgustik tagaks aga korruptsioonitõrjele suurema kõlapinna. Nii arvab ka Kodanikuühiskonna Sihtkapital, kes võrgustiku loomiseks rahalist toetust on andnud.

Mida annab võrgustikuga liitumine Jõgevamaa ühendustele? Oluline on kindlasti  laiaulatuslik korruptsioonialase info kättesaadavus. Võrgustiku liikmed üle Eesti annavad pidevalt infot oma valdkonnas esilekerkinud korruptsiooniilmingutest või konkreetsetest korruptsioonijuhtumitest. Võrgustikus osalemine tagab ka selle, et lahendust probleemidele ei otsi enam üks ühing, vaid mõttekaaslaste ülemaaline  ühendus.

Võrgustik hakkab ka esitama riiklikele institutsioonidele ettepanekuid korruptsioonivastase tegevuse kohta, näiteks seaduste muutmiseks.

Täpsemat infot võrgustiku kohta saate telefonil 611 6020 või e-posti aadressil info@transparency.ee

Korruptsioonivastane võitlus ei ole võimalik ilma kohalike jõudude kaasalöömiseta. Ootame teid ühinema korruptsioonivastaste ühisrindega!

iii

ASSO PRII, ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige

blog comments powered by Disqus