Koostöökojal tuleb veel tänavu uus taotlusvoor

Jõgevamaa Koostöökojal tuleb tänavu veel üks voor, projektide rahastustaotlusi võetakse vastu 20. novembrist 1. detsembrini kella 15ni.


Jõgevamaa Koostöökoda avab käesoleva aasta novembris LEADER-meetme taotlusvooru. Projektitaotluste tehniline analüüs ning järelepärimised tehakse ära veel aasta lõpus, kuid hindamiskomisjonide otsused jäävad uude aastasse.

Uus on tegelikult unustatud vana

Jõgevamaa koostöökoja tegevjuhi Aive Tamme sõnul pole tegemist uue mõttega, vaid pigem unustatud vanaga. “Ka eelmisel perioodil oli meil kombeks võtta taotlusi vastu eelmise aasta lõpus, kusjuures menetlemine ja otsustamine jäi uude aastasse. Sel viisil jõuab ka PRIA oma menetlusprotsessidega enne suurt suve valmis ja taotlejad saavad oma tegevusi võimalikult kiiresti hakata ellu viima.”

Sarnaselt 2017 aasta esimese taotlusvooruga avanevad korraga kõik meetmed kogukondadele ja ettevõtjatele ning taotlusi oodatakse nii investeeringuteks kui ühistegevusteks. 2018. aastal toimuvas taotlusvoorus avanevad suure tõenäosusega vaid ühistegevuse meetmed.

“Oleme teinud oma strateegias väikese muudatuse, mis võimaldab ettevõtjatel taotleda toetust ka kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamise investeeringute tegemiseks. Varasemalt oli selline võimalus vaid kogukonna meetmetest ja tekitas ettevõtjate jaoks paraja segaduse,” lisas Tamm.

Taotlemine muutub lihtsamaks

Alates 1. oktoobrist läheb PRIA ka Leader-projektide menetlemisel üle uude e-PRIA keskkonda. Taotleja jaoks ei ole tulemas sellega seoses suuri muudatusi, pigem peaks protsess muutuma lihtsamaks ning kiiremaks, kuna mitmeid varasemalt nõutud lisadokumente hakkab süsteem ise andmebaasidest kontrollima.

Endiselt oodatakse Tamme sõnul taotlusi kogukonnateenuste arendamiseks. Jõgevamaa Koostöökoda on oma strateegias määratlenud, et kogukonnateenuste valdkonnas rahastatakse soodsama toetusprotsendiga (kuni 90 protsenti toetust) lastehoiu-, lastelaagrite-, taaskasutuse-, sauna- ja sotsiaalteenuseid. Antud teenuste arendamiseks esitatud rahastustaotluste menetlemine erineb pisut teiste projektitaotluste menetlemisest. Kuivõrd tavaliselt on teenuste arendamiseks võimalik toetust küsida vaid kuni 60 protsenti projekti eelarvest, siis oluliselt suurema toetuse määraga kogukonnateenuste projektitaotlused kinnitab Jõgevamaa Koostöökoja liikmete üldkoosolek.

Kogukonna hääl peaks rohkem kõlama

Jõgevamaa Koostöökoda plaanib 2018. aastal ellu viia kaks koostööprojekti – esimene neist kohalike kogukondade aktiviseerimiseks ning teine turismivaldkonna edendamiseks.

Täpsemalt püütakse läbi kogukondade eestvedajate koolitamise anda mittetulundusühingutele ja külaseltsidele töövahendeid, et nende häält suures vallas rohkem kuulda oleks.

“Nii Jõgeva kui ka Mustvee vallas on mõeldud kogukonnakogude loomise peale, Põltsamaa piirkonnas on juba toimetamas vabaühenduste ümarlaud. Soovime omalt poolt panustada, et need eestvedajate ühendused ka tõhusalt toimima hakkaksid ning kohalikele omavalitsustele arvestatavateks partneriteks oleksid,” märkis Tamm.

Tabivere ja Pala piirkonnad liituvad ilmselt Tartu maakonna omavalitsustega, et nad oleksid seal samuti võrdväärsed partnerid, selleks näeb projekt ette eraldi tegevused just nende piirkondade kogukondadele. “Meie teame praegu, kui tublid külaseltsid on Pala ja Tabivere vallas, loodetavasti jätkub nende tegutsemislust ka peale haldusreformi uues koosluses. Projektiga on võimalik tööle võtta ka kogukondade nõustaja, kes hakkab toetama ja nõustama nii formaalset, sisulist, kui tehnilist poolt.”

Teine koostööprojekt, mida Koostöökoda 2018 aastal plaanib ellu viia, on seotud turismi ja toitlustusega – ikka selleks, et turistid meid leiaks, meie ettevõtjatel paremini läheks ja eluolu paraneks.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus