Koostöökoda otsis järgmiseks aastaks ideid

Eelmisel nädalal kogunesid Pajusi Jõgevamaa Koostöökoja liikmed, kes viisid seal läbi koostöökoja üldkoosoleku. Koosolekul võeti vastu LEADER programmi rakenduskava järgmiseks aastaks.

iii

Koostöökoda püüab maakonda mööda ringi liikudes koostöökoja liikmetele oma tegevust tutvustada ja neid motiveerida.

Teiste kogemustest tasub õppida

Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuhi Aive Tamme sõnul polnud mõtet koguneda Pajusi ainult selleks, et pidada maha vaid koostöökoja üldkoosolek. Koostöökoja tegevjuht pidas mõistlikuks tutvustada sellel väljasõidul ka Koostöökoja tegevust ja rääkida kohaliku piirkonna inimestele lähemalt LEADER programmist. Pajusi oli kutsutud ka Jõgevamaa Koostöökoja partnereid väljapoolt Jõgevamaad. Aive Tamm peab oluliseks õppida ka teiste maakondade inimeste kogemustest.

Pajusi vallas märgid LEADER programmist

Jõgevamaa Koostöökoja liikmeid tervitama tulnud Pajusi vallavanem Reet Alev märkis, et küllap on külaliste seas palju selliseid inimesi, kes tavaliselt Pajusi valda ega ka Pajusi rahvamajja kuigi tihti ei satu. Seetõttu andis ta koostöökoja liikmetele lühikese ülevaate Pajusi vallast ja valla tegevusest. Vallajuhi sõnul on ka Pajusi vald aktiivselt Jõgevamaa Koostöökoja tegevuses osalenud.

Reet Alev kuulub samuti Jõgevamaa Koostöökoja juhatuse liikmete hulka. Tema sõnul on koostöökoja tegevusest märke ka Pajusi vallas. Nimelt on ühe Koostöökoja poolt heaks kiidetud taotluse läbi Aidu külas valmis saanud pallimänguväljak.

Põnevaid ideid ei tasu sahtlisse jätta

Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm lausus, et Jõgevamaa Koostöökojal on 84 liiget ja neist 11 liiget kuulub koostöökoja juhatusse. Koostöökoja büroos töötab 2 inimest. Jõgevamaa koostöökoja juhatuse esimehe ametit peab Saima Kalev.  Aive Tamme sõnul on koostöökoja jaoks tähtis planeerimine “alt ülespoole“. Just nii saab teoks teha neid ideid, mille elluviimist ühes või teises maakonna paigas elavad inimesed vajavad. Oluline on seegi, et nii erinevates piirkondades tegutsevad mittetulundusühingud kui ka kohalikud omavalitsused oleksid võrdsed koostööpartnerid, kus kummalgi osapoolel poleks partnerist suuremat sõnaõigust.

Aive Tamm soovib, et keegi esitaks LEADER programmist raha taotlemiseks mõne niisuguse taotluse, mis oleks uus ja põnev. Maakonna koostöökoja tegevjuht lausus, et kui kellelgi on mõtetes mingi selline idee, mis talle endale liialt julge tundub, siis võiks see inimene julge idee kindlasti taotluseks vormistada.

Programmi raha kolmele piirkonnale

Tänavusest koostöökoja eelarvest oli võimalik toetada taotlusi veidi rohkem kui 12 miljoni krooni ulatuses. Tegevjuht lausus, et kas kogu see summa taotluste toetamiseks ära jagatakse, ta veel öelda ei oska. Teise vooru taotlused on praegu alles hindamisel.

Järgmisel aastal on Koostöökoja poolt jagatav summa natuke väiksem, täpsemalt 9,9 miljonit krooni. Need summad on maakonna piires ära jagatud erinevate tegevuspiirkondade vahel. Üks neist on Põltsamaa, kuhu kuuluvad Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani vald. Põltsamaa linn LEADER programmist rahastatavate projektide alla ei mahu.

Teine piirkond on Vooremaa, kuhu kuuluvad Jõgeva, Palamuse ja Tabivere vald. Kolmandaks piirkonnaks on Peipsi äärne ala, kuhu kuuluvad Torma, Saare, Pala ja Kasepää vald ning Mustvee linn. Koostöökojale esitatud taotlused vaadatakse läbi koostöökoja büroos ning need esitatakse seisukohavõtuks ka koostöökoja juhatusele. Seejärel esitatakse taotlused PRIA-le (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet).

Teine ideevoor pole veel lõppenud

Esimene ideede esitamise voor algas eelmise aasta oktoobris ja lõppes tänavu jaanuaris. Selles voorus laekus kokku 54 ideed ja selle ideedevooru summaks oli 17,6 miljonit krooni. Heaks kiideti selles voorus 33 ideed, toetussumma ulatus 9,2 miljoni kroonini.

Teise ideedevooru oodati nn. pehmeid projekte. See ideedevoor algas tänavu augustis. Sellesse vooru esitati 38 taotlust ja küsiti 2,5 miljonit krooni. Praegu käib nende taotluste läbivaatamine. Kolmas ideedevoor kuulutatakse välja jaanuaris.

Maakonda tutvustav infovoldik võtke reisile kaasa

Koostöökoda on koostatud ka Jõgevamaa infovoldiku, millest leiab nii, eesti-, inglise- kui ka saksakeelsed tekstid. Aive Tamm soovitas neid voldikuid kaasa võtta jõgevamaalastel, kes välismaale lähevad. Koostöökoja liikmed plaanivad ise kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses Lätimaale sõita, et saada lähemalt teada, milliseid tulemusi on andnud sealne haldusreform.

Käimas on ka rahvusvaheline noorteprojekt. Täpsemalt on tegemist noortelaagritega, mis toimuvad Soomes, Rootsis ja Eestis. Eestis korraldatakse noortelaagrid Jõgevamaal.

Jõgevamaa Koostöökoda teeb aktiivset koostööd Tartumaa Arendusseltsiga. Praegu tegutsetakse koostöökojas juba ka selle nimel, et hakata tegema rahvusvahelist koostööd.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus