Kooliteatrite tase on ühtlaselt kõrge

Kooliteatritel on saanud kenaks traditsiooniks pidada igal kevadel ülevabariigilist kooliteatrite festivali ehk täpsema nimetusega Põhikooli Riigifestivali. Tänavu sai see 16. ja 17. aprillil teoks Põltsamaa kultuurikeskuses. Nii žürii liikmete kui ka korraldajate hinnangul oli äsja lõppenud festivali mängutase tugev, ent samas ühtlane.

Puurmani kultuurimaja juhataja, näitejuhi ning kooliteatrite festivali ühe korraldaja Keiu Kessi sõnul võttis tänavusest kooliteatrite festivalist osa 17 teatritruppi 15 maakonnast, lisaks veel trupid Tallinnast ja Tartust. 

Hea materjali valik ja mängulisus

Kokku astus lavastustes üles 207 last ja kooliteatrite festivaliga oli seotud 259 inimest.  Noori näitlejaid hindas žürii koosseisus Aleksander Eelmaa, Andres Puustusmaa ja Kristiina Oomer.

Žürii liige Kristiina Oomer hindab äsja Põltsamaal lõppenud festivali põhjal kooliteatrite taset väga kõrgeks ja samas ühtlaseks. Sama seisukohta jagasid ka Aleksander Eelma ja Andres Puustusmaa. Eriti hoogsaks pidas Kristiina Oomer esimest näitemängupäeva, kus talle hakkas silma hea materjalivalik ning mängulisus. Kristiina Oomer peab oluliseks, et erinevas vanuses lastele antakse võimalus ennast teatri tegemise läbi väljendada ning uusi eluks vajalikke kogemusi omandada.

Kooliteatrite festivali traditsioon saab tuleval aastal kolmekümne aastaseks ning sellel osalevate noorte arv on kasvanud. Eriti palju on juurde tulnud noorema vanuseastme õpilasi. Festivali on korraldatud väga erinevates paikades. Valiku aluseks on esmalt teadmine, et selles paigas, kus festivali korraldatakse, on olemas keegi aktiivne inimene, kes ürituse korraldamist juhib ja koordineerib. Põltsamaal on selliseks inimeseks näitejuht Keiu Kess, samuti asub tänavune toimumiskoht keset  Mandri-Eestit.  

Vajalikud oskused ja kogemused

Kristiina Oomeri sõnul rikastub sellise festivali läbi kindlasti Eesti kultuurielu tulevik. Näitekunstiga tegelevate noorte hulgast sirgub tulevasi kunstnikke, heliloojaid, kirjanikke, näitlejaid ja teisi kultuuritegelasi. Kristiina Oomer usub, et  festivalil osalemine annab noortele eluks kaasa vajalikku kindlustunnet, kasulikke kogemusi eneseväljenduseks ning julgust oma mõtteid teistele välja öelda.  

Põhikooli Riigifestivalil 2010 pärjati

*Žürii pidas kiituskirja väärilisteks Altermanni näitestuudiot, Tallinna Reaalkooli, Varstu Kõgõkogot ja Viimsi Keskkooli teatritruppi “Eksperiment“

*Välja jagati ka kolm eripreemiat, kus parima kostüümi ja grimmi eest läks preemia Ahja Keskkooli rõduteatrile lavastuse “Koll Kalli” eest

*Muusikalise kujunduse eest pälvis eripreemia Rakvere Reaalgümnaasium lavastuse “Meie“ eest

*Pokude lavastuse eest said eripreemia Jõõpre Põhikooli üheksandikud lavastuse “Äratundmistunne” eest

*Eripreemiad anti välja ka juhendaja Helle Kirsile Jõõpre Põhikoolist ning Tiina Kippelile Rakvere Reaalgümnaasiumist

*Eripreemiad särava osatäitmise eest anti Jan Teevetile Orissaare Gümnaasiumi Mo – teatrist, Karolin Niidule Kivi-Vigala Põhikooli näitetrupist, Alexsander Rychkovile Narva Laste Loomemaja Teater – stuudiost 16 Komnata, Ekaterina Kolesovale Narva Laste Loomemaja Teater-stuudiost 16. Komnata, Everin Padarile Käina Gümnaasiumi Kooliteatrist, Rasmus Koroljovile MTÜ-st Sooru Arendus näitetrupp ja Margit Rauale Torma kooli draamaringist OFF

*Laureaaditiitliga pärjati Rakvere Reaalgümnaasiumi, Orissaare Gümnaasiumi Mo – teatrit, Nõo Põhikooli vanema astme näiteringi, Narva Laste Loomemaja Teatrit – stuudio 16. Komnata, HWG IX (Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi 9. klass)

*Korraldajad on tänulikud kõigile toetajatele ning koostööpartneritele, teiste seas head koostööd teinud Põltsamaa Ühisgümnaasiumile.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus