Koolikiusamise vastu Ühise Mure meetodil

Koolikiusamine on levinud sotsiaalne probleem kõikides koolides. Kooliti on olukord erinev sõltuvalt sellest, kuivõrd probleemi teadvustatkse, kiusamist ennetatakse ja kuidas sekkutakse. Efektiivne sekkumine ja ennetamine eeldab koolipersonalilt teadmisi ja oskusi ning õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste vahelist koostööd.

Koolitusest Põltsamaa Ühisgümnaasiumis võtab osa 14 Põltsamaa kooli õpetajat ja töötajat. ?Koolikiusamise vastu võitlemine on olnud Põltsamaa Ühisgümnaasiumis oluliseks töövaldkonnaks juba kaua aega,? ütles Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog Karmen Maikalu. ?Nüüd soovime muuta selle töö veelgi efektiivsemaks. Loodame, et koolitades välja grupi spetsialiste, kes oskavad kiusamisjuhtumeid Ühise Mure meetodit kasutades lahendada, muutub koolikeskkond veelgi turvalisemaks ja positiivsemaks paigaks kõikidele meie õpilastele.”

MERIT LAGE,
projekti ?Ei vägivallale? juht

blog comments powered by Disqus