Koolid hakkavad valmistuma arenguvestlusteks

Haridusministeerium alustab sel sügisel koolide ettevalmistamist seadusesätte rakendamisel, õppeasutustele jagatakse laiali metoodilised materjalid ja toetatakse õppealajuhatajatele ja õpetajatele koolitamist, kuidas arenguvestlusi korraldada.

“Koolide ülesandeks on luua tingimused iga õpilase arengu toetamiseks ja selle jälgimiseks. Õppe- ja kasvatusprotsessis toimuvast vajavad tagasisidet õpetaja, õpilane ja lapsevanemad. Selle üheks meetodiks ongi arengu- või perevestlused”, selgitas ministeeriumi alus – ja põhihariduse talituse juhataja Tiina Kivirand.

Kiviranna sõnul on paljud koolid arenguvestlusi nii õpilaste ja lastevanemate kui ka õpetajatega läbi viinud juba mitu aastat.

HTMi koduleheküljel (www.hm.ee Haridus >Üldharidus > Arenguvestlused õpilastega) on võimalik tutvuda nelja kooli kogemustega arenguvestluste läbiviimisel põhikoolis. Samas pakutakse ka arenguvestluste läbiviimiseks õpilaste enesehinnangulehtede näidiseid kolme kooliastme õpilastele.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus