Kooliansamblid laulsid võistu

Kõige enam ansambleid oli III ? IV ja VII ? IX klassidest. Võite viis ühtekokku kõige rohkem koju Põltsamaa Ühisgümnaasiumi laulurahvas. Ansambleid oli hindamas kolmeliikmeline ?ürii, kuhu kuulusid Põltsamaa muusikakooli õpetaja Reet Sester, Jõgeva muusikakooli direktor Merike Katt ja Elleri-nimelise muusikakooli Tabivere filiaali juhataja Liia Koorts. Lauluvõistlust toetas Jõgevamaa Omavalitsuste Liit.

 Võitjad pääsevad Mattiiseni muusikapäevadele

Noorimas, I ? II klasside grupis, kus sedakorda oli osalejaid suhteliselt vähe, paistis silma kaks Ingrid Orgulase juhendatavat ansamblit, kes ühtlasi jagasid ka kahte esimest kohta. Esikoht läks Siimusti Lasteaed-Algkooli ja teine koht Jõgeva muusikakooli laulu- ja mängukooli ansamblile. Kolmandaks tulid aga Jõgeva Ühisgümnaasiumi lauljad Silja Piiri juhendamisel. III ? IV klassidest jagasid I ja II kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ansambel Meeli Nõmme ning Jõgeva Gümnaasiumi laululapsed Riina Linnu juhendamisel. Kolmas oli Luua Algkooli ansambel, kes laulab Luule Toome käe all. V ? VI klasside grupis võidutsesid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lauljad Meeli Nõmme juhendamisel, jättes teiseks Sadala kooli poisteansambli Mare Talve ning kolmandaks Torma kooli ansambli Endla Viesemanni juhendamisel. VII ? IX klasside grupis oli taas parim Põltsamaa Ühisgümnaasiumi laulurahvas sedakorda Hille Martini juhatusel. Järgnesid Palamuse Gümnaasiumi lauljad, kelle juhendaja on Luule Toome, ning Voore kooli lauluansambel  Heveli Ivaski juhendamisel.  Kõige vanemas, X ? XII klasside grupis said jällegi esikoha Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lauljad Meeli Nõmme juhendamisel, teiseks tuli Jõgeva Gümnaasiumi noormeeste ansambel, kelle juhendaja on Maret Oja, ning kolmandale kohale jäi Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ansambel, keda juhendab Hille Marti. Oma vanusegrupis võitjateks tulnud ansamblitel on õigus osaleda märtsikuus Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade ansamblite konkursil.

Rohkem emotsioone!

Torma rahvamaja saal oli laulmiseks mõnus ja akustika hea ning Torma kooli sööklas pakuti lauljatele kosutuseks maitsvat suppi. Et ansambleid oli mõne teise aastaga võrreldes seekord vähem, võis tingitud olla ka sellest, et lauluõpetajate jõud ja energia olid vahest suvisele laulupeole ära kulunud. Võib-olla jäi ka jõulude eelne aeg ettevalmistuseks lühikeseks. Hindajate arvates aga oli osalenute laulutase igati kiiduväärt. Positiivse poole pealt märgiti ka seda, et laulude saateks kasutati peale klaveri veel muidki muusikainstrumente ning liikumist. “Üldmulje oli meeldiv, õhkkond soe ja sõbralik,” ütles ?ürii liige Merike Katt ning kiitis eriti Põltsamaa ansambleid, kes on igal aastal olnud väga heal tasemel. Rohkem võinuks tema sõnul olla I ? II klasside ansambleid ja maakonna suuremate gümnaasiumide kõrval enam osalejaid põhikoolidest. “Edaspidi tahaks lauljatel näha ka rohkem emotsioone ja naeratust,” lisas Merike Katt.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus