Koolialguse saginas tuleb säilitada selge pea ja terav pilk

Täna ja esmaspäeval jätkub õpilaste rõõmuks või kurbuseks järjekordselt koolitee ning suures koolialguse saginas tuleks lapsevanematel oma võsukestele meelde tuletada, kuidas rahulikult kooli minna ja sealt tulla. Autojuhid peavad hommikuti enne rooli istumist endale meelde tuletama, et lapsi sagib teedel ja tänavatel märksa rohkem kui suvel. Seega tuleb valida mõistlik sõidukiirus ning ka jalakäijaid  terasemalt silmas pidada.

See, et sügis kätte jõuab ja 1. septembril on kooliminekuaeg, on kõigile teada, kuid ikka ja jälle tuleb politseil sel perioodil rohkem tähelepanu pöörata liiklusele, sest ikka on neid uljaspäiseid koolilapsi, kes ei märka sõiduteele astudes kahele poole vaadata ning ületavad tee vales kohas Jagub ka autojuhte, kes teel sagivatest lastest hoolimata oma sõidukil gaasipedaali põhja tallavad ning lubatud piirkiirust ületavad.

Jõgeva piirkonnas pole koolilastega õnneks väga palju liiklusõnnetusi juhtunud. Viimane neist juhtus aasta algul, mil Torma vallas Ookatkul bussist väljunud poiss teele astudes teiselt bussilt löögi sai. Poiss oli pikka aega haiglaravil. Kuigi selliseid õnnetusi juhtub harva, on taunitav igaüks neist. Liiatigi peavad ka autojuhid olema tähelepanelikud ja jälgima bussist väljuvaid liiklejaid. Antud juhtumi asjus on algatatud kriminaalasi ning see on praegu menetlemisel.

Jõgeva linnas tuleks kõige tähelepanelikum olla Piiri ja Aia täna ristmikul ning Aia ja Laia tänava ristil, kus liigub kooli minnes ja sealt tulles rohkem koolilapsi. Neis paigus tegutsevad kooliaasta esimestel päevadel ka politseipatrullid ning varasemad kogemused on näidanud, et tunni jooksul on peatatud selles piirkonnas vähemalt kolm liikluseeskirju rikkunud liiklejat. Summaarselt ei tundu kolm rikkujat tunni jooksul suur arv, kuid igaüks neist võib põhjustada liiklusohtlikku olukorra, kus kehvemal juhul tagajärjeks rasked vigastused või midagi hullemat. 

Jalutage lastega koolitee läbi

Vanematel tasuks esimesse klassi või ka üldse algklassidesse minevate lastega koolitee uuesti jalgsi läbi käia. Kui hommikuti viivad paljud vanemad oma lapsed autoga kooli, siis koju peavad koolijütsid reeglina ikkagi  iseseisvalt ja jalgsi minema. Autoaknast tunduvad situatsioonid teistsugused kui jalakäijale ning laps peab teadma, kus tohib teed ületada ning kus mitte. Lastega kooliteed läbi jalutades tuleks loomulikult sedagi silmas pidada, et ka vanemad ise täpselt liikluseeskirju täidaksid, sest lapsed võtavad eeskuju just neilt. Kui näitate  liigeldes head eeskuju oma lapsele, on tõenäosus, et laps  õnnelikult ning tervelt koolist koju jõuab, suurem.

Kui soojad sügisilmad jätkuvad, siis soovib nii mõnigi õpilane jalgrattaga koolis käia. Sellisel puhul võiksid vanemad veenduda, et lapse jalgratas nõuetele vastab. Nooremad kui  16-aastased peavad kandma kiivrit. 14-16-aastased reeglina teavad seda seadust ning kannavad kiivrit, kuid 8-12-aastased  on  selle seadusega hämmastaval kombel vähem kursis. Kuigi politseinikud käivad kooliaasta algul algklassiõpilastele liiklusohutusest rääkimas, peaksid ka vanemad rõhutama, et jalgrattaga sõites tuleb kiivrit kanda.

Jalgratturitega on Jõgevamaal  viimastel aastatel  juhtunud mitmeid raskeid liiklusõnnetusi. Näiteks põrkas Tabiveres kokku kaks jalgratturit, kellest üks õnnetuse tagajärjel hiljem haiglas suri. Samas alevikus juhtus teinegi raske õnnetus, kui kambakesi ühel jalgrattal sõitnud poisikesed sõitsid paha tahtmata otsa kooli töötajale, kes sai raskelt viga.

Jälgige turvavöö kasutamist

Suurt tähelepanu pööravad politseinikud koolialguse perioodil turvavarustuse kasutamisele. Turvavöökampaaniaid on maanteeamet igal aastal korduvalt läbi viinud, kuid ikkagi ei ole turvavöö kasutamine  kõigile iseenesest mõistetav. Kooliaasta esimestel päevadel on olnud juhuseid, kus patrullpolitseiniku peatatud autos on lapsevanemast juht küll ilusti turvavööga kinni, kuid laps sõidab turvavööta.

Lapsevanemad, kes oma lapsi autodega kooli toovad, peaksid jälgima, kus parkida ja peatuda. Isegi kui kooli toodav laps on juba nii suur, et liiklemisel manitsemist ei vaja, tuleks ikkagi jälgida, et ta väljuks autost kõnnitee poolsest uksest. Veel palume lapsi autoga toovatel vanematel jälgida, et peatumisega ei tekitataks ummikut. Reeglina on koolide juures parkimisplatsid kitsukesed ning rahvast liikleb hommikuti koolide ümbruses palju. Seda enam tuleks tähelepanelikult jälgida, kus ja kuidas peatuda. 

Kajar Pendi jutu pani kirja Eili Arula 

Probleemid kooliaasta alguses

*Ohutu sõidukiirus. Autojuhid peavad arvestama, et lapsi on liikluses raske märgata ja lapsed võivad käituda ettearvamatult. Jalakäijad peavad meeles pidama, et autol kulub seismajäämiseks tunduvalt rohkem aega kui inimesel.

*Eeskuju. Täiskasvanud jalakäijad võiksid näidata väiksematele liikluses head eeskuju, sest lapsed on varmad suuremate käitumist jäljendama. Täiskasvanute hooletu käitumine liikluses annab väga halba eeskuju ka lastele

*Laste jalgrattad liikluses. Jalgratas, mopeed või muu liiklusvahend olgu tehniliselt korras. Jalgrattaga sõites tuleb kanda kiivrit.

*Lapse ohtu seadmine vanema poolt. Lapsevanematest autojuhid kipuvad kõige enam rikkuma koolide ja lasteaedade juures parkimise ja peatumise nõudeid ning halvimal juhul lastakse laps autost välja lausa keset sõiduteed. 

Millele politsei enim tähelepanu pöörab

*Prioriteedid ja arestide taotlemine. Politsei põhitähelepanu on kooliaasta alguses jalakäijate ohutusel. Sõidukijuhtide puhul jälgime piirkiirusest kinni pidamist ning jalakäijatele tee andmist. Liikluses pole kohta joobes juhtidele. Ülirasketesse liiklusrikkumistesse suhtume rangelt. Piirikiiruse suure  ületamise ja joobes autojuhtimise eest taotleb politsei karistusena aresti.

*Ennetustegevus. Noorsoopolitseinikud viivad 1. klassi lastele läbi liikluse teemalisi loenguid ja õppekäike koolide ümbruses asuvatel tänavatel. Lastele korraldatakse ka rattasõidukoolitusi, et nad teaksid ja oskaksid sellega ohutult liigelda. 

Mida inimene ise saab ära teha

*Koolitee tuleks lastega läbi käia. Soovitav oleks lapsevanematel lastega üle korrata liiklusreeglid ning noorematesse klassidesse minejatega peamised teekonnad reaalselt läbi käia. Autoaknast tundub  liiklus sootuks teistsugune kui jalgsi liikudes, mistõttu oleks vanematel soovitav esimesi kordi iseseisvalt kooli minejatega teekond reaalselt läbi käia ning kõikvõimalikud ohuolukorrad läbi arutada. Parimaks tunnustuseks on lapsevanematele see, kui hommikul kooli saadetud lapsed sealt õhtul tervelt ja õnnelikena koju jõuavad.

*Helkur riietele külge. Päevad on juba praegu tükk maad lühemad ning õhtupoolikud hämarad, Võtke helkur taskupõhjast välja. Ka linnas on helkur vajalik.

*Liiklusliin: Ohtlikku sõidukijuhti märganuna teavita temast  lühinumbril 14900.

i

KAJAR PENT, Jõgeva jaoskonna vanemliikluspolitseinik

blog comments powered by Disqus