Kooli ajalookroonikat sirvides

Tänavu 10. mail tulid kokku vilistlaste esindajad, kes moodustasid õpilasnõukogu. Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli direktor Reet Kikkas avas koosoleku, millel otsustati, et 12. augustil 2006 toimub kooli juubeli tähistamine.

Kool alustas tööd 1. septembril 1956 ja on erinevatel aegadel kandnud erinevaid nimesid: töölisnoorte keskkool, kaugõppekeskkool, täiskasvanute keskkool. Kõik endised õpilased, kes on lõpetanud selle erinevaid nimesid kandnud kooli, on teretulnud 12. augustil 2006. a Aia tn 34 asuvas koolimajas. 

Kell 15 on kogunemine ja registreerimine, kell 15.15 tehakse soovijatele bussiga linnaekskursioon. Kell 16 algab klassijuhatajatund, kell 17 aktus kooli aulas ning kell 18 kogunetakse klassidesse, et meenutada möödunud aegu. On võimalik vaadata näitust, külastada baari, tantsida ja vaadata koolimaja.

Üritusi korraldati pidevalt

Jõgeva Töölisnoorte Keskkoolil on olemas oma kroonika, mida on eeskujulikult koostanud õpetaja Maie Peda. Kroonikas on kirjas toimunud ekskursioonid, puhkeõhtud, kohtumised teadlastega, sõja- ja tööveteranidega jne.

Allakirjutanu tutvus Jõgeva arhiivis olevate materjalidega kuni aastani 1968, mil kool sai nimeks Tartu Kaugõppekeskkooli Jõgeva konsultatsioonipunkt.

Selgus, et aegade jooksul on täiskasvanute koolis korraldatud huvitavaid üritusi. Näiteks 1959. aasta kevadel toimus ekskursioon Lõuna-Eestisse. Eriti huvitav oli Barclay de Tolli hauakambri külastamine Jõgevestes. Võrus tutvuti Fr. R. Kreutzwaldi majamuuseumiga, Petseris külastati mungakloostrit. See ekskursioon kestis kaks päeva.

1959. aasta oktoobris kohtuti omaaegse aedniku, Jõgeva parkide rajaja Aleksander Orasega. Hästi kõlasid malemeistri Aarne Hermlini laulud ja mängisid akordionistid Inge Jänes ja Velda Kütt. 1951. aasta detsembris toimus huvitav kohtumine Vanemuise näitleja Helend Peebuga. Ta laulis ka aariaid ooperitest. 1959. aastal korraldati ühiskülastus rahvakunstniku Vladimir Alumäe viiuliõhtule.

30. jaanuaril 1960 käidi külas Tapal. Esinesid kooli isetegevuslased õpetajate Eha Kiini ja Vaike Vipperi  juhendamisel.

4. novembril 1960 oli temaatiline õhtu Anna Haava sünnipäeva puhul. Ettekandega esines õpilane Siiri Murumets, esitati katkendeid Anna Haava luulest. Sama aasta 17. novembril kohtuti majandusteadlase Allan Metsaga, kes jagas oma reisimuljeid Inglismaalt. 23. detsembril jagati lõpetajatele esimesed kooli lõpumärgid.

11. veebruaril 1961 kohtuti Elva töölisnoortega. Sama aasta 24. juunil lõpetas Silvi Tamme kooli kuldmedaliga ning tollane haridusosakonna juhataja Vello Namm andis talle üle aukirja.

10. oktoobril 1961 korraldati ekskursioon Siimusti keraamikatööstusse. Vabriku ajaloost ja tööst rääkisid Senni ja Elmar Pruuli, kes lõpetasid edukalt kooli.

3. novembril 1961 tähistas kirjandusring Kalevipoja 100. ilmumisaastapäeva. Juubeliõhtut sisustasid Luule Pruunsild, Malle Päären, Kalju Luik, Kalev Pendis jt õpetaja Vaike Vipperi juhendamisel.

5. ja 6. jaanuaril 1962 korraldati õpetaja Tiiu Saava juhendamisel ekskursioon Tallinna. Eesmärk oli tutvuda Tallinna keemiatehasega ja linna vaatamisväärsustega. Õhtul vaadati “Estonias” operetti “Valge akaatsia”.

7. detsembril olid Jõgeval külas Kuressaare töölisnoored. Vastukülaskäik toimus 17. mail 1963.

12. detsembril 1962 kohtuti noorte kirjanike Milvi Sepingu ja Tõnis Lehtmetsaga.

15. septembril 1963 korraldas õpetaja Vaike Vipper ekskursiooni Vooremaale. Tutvuti Kalevipoja sängidega, käidi Laiuse lossi juures, räägiti Rootsi Kuninga Karl XII viibimisest Laiusel.

4. oktoobril 1963 korraldas õpetaja  Tiiu Saava ekskursiooni Moskvasse. Tutvuti linna vaatamisväärsustega, eriti Tolstoi majamuuseumiga ning Borodino muuseumiga. Õhtusel kokkuvõtete tegemisel võitsid viktoriini Endel Täht ja Enn Päll.

2. novembril 1963 oldi külas Põltsamaa, kus toimus VIII klasside kohtumine. Esinesid rahvatantsijad ja ansamblid õpetaja Eha Kiini juhendamisel. 5. novembril 1963 käidi ekskursioonil Tallinnas. Õpetaja Tiiu Saava viis õpilased tutvuma tehasega “Tegur”. Draamateatris vaadati etendust “Inimene ja jumal”, kus peaosa mängis Ants Eskola. Sama aasta 17. novembril  korraldas õpetaja Tiiu Saava 10. klassi õpilastele ekskursiooni tsemenditehasesse “Punane Kunda”, õhtul vaadati draamateatri etendust “Võõras”.

28. jaanuaril 1964 käidi 11. klassiga ekskursioonil Põltsamaa Põllumajanduskombinaadis. 2. veebruaril tutvuti Järvakandi klaasivabrikuga, õhtul vaadati “Estonias” operetti “Kõrbelaul”.

7. veebruaril 1964 anti lõpumärgid 23 õpilasele. Lõpetajate nimel tänas õpilaskomitee esimees Juhan Surva.

1964. aasta 1. septembri avaaktusel andis Mari Punga 11. klassi esindajale Aime Tiksile üle traditsioonilise “tarkusevõtme”.

Sama aasta 28. oktoobril organiseeris õpetaja Vaike Vipper ekskursiooni Vargamäele ja Mahtrasse. Samal kuul tähistati Anna Haava 100. ja M. Lermontovi 150. sünniaastapäeva. 6. detsembril 1964 käidi Tallinnas, kus tutvuti Kunstimuuseumiga Kadriorus. Õhtul vaadati näidendit “Elukooli õppemaks”.

1965. aastal tähistati Jõgeva Töölisnoorte Keskkooli 15. aastapäeva. Külla tuldi Kuressaare, Rakvere, Põltsamaa ja Elva töölisnoorte koolidest. Kokku osales 150 inimest. Programmis oli isetegevus, tantsud, ühislaulud, näitus. Seinalehes “Sõnarelv” kajastusid muljed kokkutulekust.

4. märtsil 1965 rääkis Toomas Lepiksaar Tallinnast oma Aafrikareisi muljeid.

13.-15. maini toimus ekskursioon Leningradi, selle organiseeris õpetaja Evi Kurik. 27. mail tutvuti Kurista roosiaiaga. Selgitusi jagas tuntud roosikasvataja F. Laaser.

1967. aastal lõpetas Avo Verret kooli hõbemedaliga.

Väärib veel mainimist, et pärast õppetunde käidi organiseeritult kinos, hiljem arutati klassijuhatajatundides filmide sisu. 1968. aastal lõpetas Mare Säärits kooli hõbemedaliga.

Jõgeva Töölisnoorte Keskkooli on lõpetanud 182 inimest.

Paremad isetegevuslased olid L. Pruunsild, M. Päären, A. Hermlin, E. Raja, E. Rosin, A. Kruusmaa jt.

Kooli 50 a juubelipäeval on võimalik kõigil kokkutulnuil möödunud koolipäevi meenutada.

EINO VESKIS, ajalooõpetaja, Jõgeva TKK direktor 1956-1968

blog comments powered by Disqus