Kool külas annab külale teise näo

Rõõm on tõdeda, et tehtud investeeringud kultuuri- ja haridusobjektidesse, infrastruktuuri ning keskkonnakaitsesse aitavad üle saada mõnestki kitsaskohast ning jäävad oma eesmärki täitma aastateks.

Väikeste maakoolide temaatika on erinevatel ajaperioodidel olnud kõneaineks kõikjal. Pajusi valla kaks kooli ? Aidu Lasteaed-Algkool ja Pisisaare Algkool ? on tüüpilised maakoolid väikese õpilaste arvu ja liitklassidega. Vaatamata sündivuse langusele oleme seadnud eesmärgiks säilitada olemasolev haridusvõrk. Koolid ja neisse paigutatud investeeringud mõjutavad suuresti töökäte olemaolu piirkonnas ning lastele kohapealse koolitusvõimaluse tagamine on oluline tegur kodukohatunde tekkimisel ja määrav elukoha valikul.

Miljonid infrastruktuuri

Miljonid infrastruktuuriobjektide parendamisse ei ole mahavisatud raha. Üheks hoovaks piirkonna arengu tagamisel on kaaseaegsete infrastruktuuriobjektide olemasolu. Pisisaare veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega kolmel viimasel aastal on asula elanikele ja koolile pakkuda puhas joogivesi, paigaldatud on uued reoveepumplad ning koolihoone on ühendatud ühiskanalisatsiooniga. Tänavavalgustussüsteemi uuendamisega muutuvad Pisisaare, Pajusi, Vägari, Kalana ja Aidu küla valgemaks ja turvalisemaks.

Sotsiaaltoetused ? mitte ainult abi puuduse korral

Sotsiaalhoolekanne on oma eesmärgi kohaselt suuresti abi puuduse korral. Pajusi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmisel oleme pidanud vajalikuks toetada vallaelanikke nende igapäevaelus mitte ainult toimetulemist soodustades, vaid ka seotult hariduse omandamise või turvalisuse tagamisega.

Toetame uute ilmakodanike sündi sünnitoetuse ja imikupaki kinkimisega, üldhariduskoolides ja kutsekoolides õppijaid nende koolilõuna maksumuse osaliselt tasumisega, tublisid õppureid heade tulemuste eest õppetöös, üldhariduskoolide õpilasi õppevahenditoetusega, lapsi prillide maksumuse osalise kompenseerimisega ning lahkunute omakseid matusetoetusega. Koolilõuna maksumuse osalist tasumist kõigile õpilastele alustasime juba 1999. aastal ning järgnevatel aastatel jätkame koolilõuna maksumuse tasumist neile, kellele ei laiene riigipoolne toetus.

Pajusi mõisahoone kui valla kultuuritempel

Pajusi rahvamaja on viimastel aastatel saanud uue sisu nii ruumide remontimise kui tegevuse läbi selles. Mõne aasta tagusest madalseisust on välja tuldud ning käesoleval ajal tegutseb rahvamajas mitu huvialaringi ja töötab avalik internetipunkt.

Vastukaaluks erinevates valdkondades korda saadetule on tänu eelarvemahu väiksusele jäänud teostumata nii mõndagi ? ei ole leidnud õiget väljundit noortekeskuse töö käivitamine või töö Pajusi mõisahoone välise poolega. Need on ettevõtmised, mis jäävad uue valitsemisperioodi esmasteks puremist vajavateks pähkliteks.

Valitsemisperioodi lõpul tahame meeles pidada ja tänada hea sõnaga kõiki, kellega koostööd tehes on Pajusi vald just selline nagu ta on ning areneb selliseks, nagu me oma koduvalda tahame näha.

REET ALEV, Pajusi valla abivallavanem, vallavanema kohusetäitja
LEMBIT PAAL, Pajusi vallavolikogu esimees

blog comments powered by Disqus