Kool aegsasti töökorda!

<span lang=”ET” style=”FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial”>Siimustis järgitakse tõepoolest vanasõna, mis vankrit talvel ja rege suvel rautada ehk töökorda seada soovitab.

Sealse lasteaed-algkooli remondi- ja laiendustööd algasid juba varakevadel ja nii jõutakse plaanivõetuga kõigi eelduste kohaselt   enne uue õppeaasta algust ähmi- ehk stressivabalt ka ühele poole. Kui vajalik raha olemas, ei ole ju tänapäeva kaubakülluse ja töösoovijate rohkuse juures mõtet tekitada nõukaajale tüüpilist olukorda, kus värviämbrid septembri esimeseks päevaks nurga taha tõsteti ja pooleliolev töö kasvõi lilledega varjati, et direktor ikka avakõne ära pidada saaks. Pärast võis haridusasutuses mõnikord veel nädalaid värvistes tunkedes pintslivibutajaid ringi kõndimas näha. 

Siimusti Lasteaed-Algkoolis on plaan kõik aegsasti kenaks teha ja ruumikamaks laiendada, et enam kui poolsada last sügisel muu hulgas uue kunsti- ja muusikaklassi  ning arvutiruumi saaksid. Värskemaks ja soojapidavamaks saab kogu koolimaja, tunduvalt avaramaks muutub aula,  nüüdisaegsemaks söökla ja köök. Ka pikapäevakool saab tegutsemisruumi juurde.

Kool on sellise põhjaliku uuenduskuuri auga ära teeninud, sest on praeguse seisuga ainus meie maakonna õppeasutus, kus laste arv kasvab.

iii

30. juuni 2009

blog comments powered by Disqus