Kõne alla tuleb Põltsamaa laululava seisukord

 

Neljapäeval kogunevad linna laululava olukorda arutama Põltsamaa linnavolikogu, Põltsamaa kultuuri- ja sporditöötajad.

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil võeti jutuks Põltsamaa laululava seisukord. Linnavolikogu esimehe Margi Eini sõnul on Põltsamaa ühe esinduspaiga olukord üsna vilets. Pingid  ja lava põrand on katki, seintelt krohv paljudes kohtades pudenenud. Murugi oli väljaku territooriumil pikka aega niitmata. Lauluväljakul on mullahunnikud, laululava juures oleval parkimisplatsil kruusakoormad. Keegi  linnakodanik olevat väitnud, et linnavolikogu on  lauluväljakule mõeldud raha ära võtnud. Samasuguseks murelapseks on sealsamas kõrval asuv Lille tänava staadion.

Linnavolikogu esimees kutsus teemat arutama volikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeid, samuti teisi selle valdkonnaga seotud inimesi. Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots lausus, et lauluväljaku kordategemiseks oleks vaja raha. Samas kutsus ta volikogu liikmeid mõtlema sellele, kuidas ja mil määral lauluväljakut kultuuriürituste korraldamise paigana kasutada.

Põltsamaa abilinnapea Sven Lass lausus, et staadioni omanik pole Põltsamaa linn, vaid Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport MTÜ. Abilinnapea sõnul on vaid lõpetamata staadioni kinnistamise protsess MTÜ-le. Margi Ein oli seisukohal, et staadioni kasutaval inimesel on ükskõik, kellele see rajatis kuulub, sest staadion asub ju Põltsamaa linna territooriumil.

Põltsamaa linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Uno Valdmets juhtis volikogulaste tähelepanu sellele, et staadioni kasutavad aktiivselt Põltsamaa spordikooli lapsed. Ta avaldas arvamust, et linna kohus on tagada staadionil asuvas sportlaste majas vähemalt elementaarsed tingimused riietumiseks ning pesemiseks. Põltsamaa linnavolikogu liige Helje Tamme tõstatas küsimuse sellest, kas Põltsamaa linnale on üldse lauluväljakut tarvis. Seal toimub suvel äärmiselt vähe üritusi. Linnavolikogu liige Mart Joosep ütles, et ta pole näinud Põltsamaa kultuurikeskuse poolset tegevuskava ega kalkulatsiooni laululava kasutamiseks ning haldamiseks. Linnavolikogu liige Andres Vään arvas, et sellised mõtted tuleks konkreetsemalt kirja panna linna arengukavasse.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus