Komisjonid tutvustasid mulluseid töid

Põltsamaa linnavolikogu märtsikuisel istungil andsid volikogu alatiste komisjonide esimehed ülevaate nende juhitavate komisjonide möödunud tööaastast.

Linnavolikogu finantskomisjoni esimehe Ulvi Punaparti sõnul toimus komisjonil eelmisel aastal 13 koosolekut. Komisjoni juhi kinnitusel võtsid selle liikmed koosolekutest aktiivselt osa. Finantskomisjonis arutati kahel korral linnale varaliste kohustuste võtmist. Üks neist puudutas noorteühenduse „Juventus“ projekti kaasrahastamist, teine  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tänava õppehoone renoveerimistööde kaasrahastamist.

Linnavolikogu sotsiaalkomisjon kogunes komisjoni juhi Anne Kausi sõnul eelmisel aastal koosolekule üheksal korral.  Koosolekutel menetleti nelja määruse eelnõud, millele tehti ka parandusettepanekuid. Eelmise aasta esimene töökoosolek toimus väljasõiduistungina Viljandis. Mullu augustis kohtus sotsiaalkomisjoni esimees Anne Kaus Põltsamaa sõpruslinnas Kokemäel Soomes sealse Rotary klubi esindajatega, kus räägiti Põltsamaa linna päevakeskuse renoveerimistööde toetamisest.  

Alatise arengu ja ettevõtluskomisjoni esimehe Margus Oro sõnul töötas tema poolt juhitav komisjon eelmisel aastal pool aastat seitsmeliikmelisena ja pool aastat kuueliikmelisena. Kokku viidi läbi 12 koosolekut. Esitati neli järelepärimist Põltsamaa linnavalitsusele. Need puudutasid abilinnapea ametikoha täitmisega seotud probleeme, samuti oli kõne all Uue-Põltsamaa mõisahoone saatus, kus pärast omanikuvahetust remonditööd seiskunud on. Veel vaeti komisjoni koosolekutel Eesti Ajakirjanduse Muuseumi rajamise võimalust Põltsamaale.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus