Kõik vallad ja linnad saavad võidutule

Kõik soovijad saavad  23. juunil koduvalda või -linna toodavast võidutulest soovi korral oma jaanitule süüdata.

Võidupüha ja maakaitsepäeva tähistatakse maakondlikult Jõgeva kesklinnas kohe pärast paraadi 23. juunil kell 12.20. Võidupüha  pidulikul rivistusel osalevad maakonna üksused liiguvad bussijaama platsilt Suurele tänavale maavalitsuse ette. Pidulikul rivistusel osaleb 89 kaitseliitlast, lisaks noorkotkad ja kodutütred.

Traditsiooniliselt peavad piduliku kõne maavanem, Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik ja Jõgeva linnapea. Pärast pidulikku autasustamistseremooniat umbes kell 12.40 annab maavanem kõikidele vallavanematele ja linnapeadele üle võidutule. Maakaitsepäeval mängib Jõgevamaa koondorkester.

See võidutuli, mis antakse üle Jõgeva linnale, jääb põlema Vabadussõjas langenute mälestuskivi juures olevasse laternasse Suure ja Puiestee tänava ristil. Kõik soovijad saavad sealt endale tule kaasa võtta.

Võidutule maakondadesse saatmise traditsioon pärineb aastast 1936, kui president Konstantin Päts süütas võidupühaüritustel võidutuletõrviku ja mootorratturitest kaitseliitlased viisid tule laiali igasse linna ja maakonda üle kogu Eesti. 

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus