Kõik esikohad Põltsamaale

Jõgeva maakonna noorema kooliastme paremad solistid selgitati seekord välja novembri keskel Põltsamaal. Ka võit jäi kõigis kolmes vanuserühmas Põltsamaale.

I-II klasside vanuserühmas tunnistati parimaks Markus Orav, III-IV klasside vanuserühmas Siim Miljand ja V-VI klasside vanuserühmas Mattias Haamer. Kõik kolm õpivad Põltsamaa Ühisgümnaasiumis. Markuse juhendaja on Hille Martin, Siimu ja Mattiase õpetaja on Meeli Nõmme.

Noorimas rühmas said teise ja kolmanda koha Rebecca Kodusaar Lustivere Põhikoolist (juh Sirje Pääslane) ja Anette Laureen Linnuste Põltsamaa Ühisgümnaasiumist (juh Meeli Nõmme). Keskmises rühmas tulid teiseks ja kolmandaks Ingel Liis Hedgren Haljas Palamuse Gümnaasiumist (juh Luule Toome) ja Sten Siirak Jõgeva Gümnaasiumist (juh Riina Lind. Vanimas vanuserühmas järgnesid võitjale Marianne Nugis ja Kristina Lepiste Põltsamaa Ühisgümnaasiumist (mõlema juhendaja on Meeli Nõmme). Keskmises vanuserühmas, kus oli eriti palju tugevaid lauljaid, anti välja ka üks eripreemia, mille pälvis Anete Saar, kes õpib jällegi Põltsamaa Ühisgümnaasiumis ning on jällegi Meeli Nõmme õpilane. Nii võib öeldagi, et Meeli Nõmme jõudis peale konkursi ettevalmistamise (ta oli selle peakorraldaja) hästi ette valmistada ka oma õpilased.

Ühtekokku osales konkursil 55 noort lauljat 13 maakonna koolist. Nende esinemist hindasid Merike Katt Jõgeva Muusikakoolist, Taimi Geraštšenko Põltsamaa Muusikakoolist ja Olaf Lääne Paide Muusikakoolist.

„Kõige toredam oli kõnealuse konkursi juures see, et nii palju laululapsi oli koos oma õpetajatega osalema tulnud,“ ütles Jõgeva Muusikakooli direktor Merike Katt. „Ning ühegi laulja pärast ei pidanud häbenema: kõik esinesid hästi. Keskmises vanuserühmas oli tase koguni nii kõrge, et pidime paremate väljasõelumiseks pisiveadki luubi alla võtma.“

Merike Katti rõõmustas ka see, et õpetajad olid lastele ilusad ja eakohased laulud leidnud ning et laulud eri solistide repertuaaris korduma ei hakanud. Tore oli ka see, et solistide hulgas nii palju poisse oli: kui nad selles vanuses õige laulumaigu suhu saavad, siis ei kao nad laulu juurest ehk ka gümnaasiuminoorte ja täismeestena.

Küsimusele, miks just Meeli Nõmme õpilased konkursil nii palju häid kohti said, vastas Merike Katt, et küllap on tal siis lihtsalt nii head oskused ja nii hea metoodika. Ka Põltsamaa pikad muusikatraditsioonid, sealhulgas poistelaulu traditsioonid aitasid võib-olla edule kaasa.

Konkursi suure osalejate arvu ja hea taseme üle avaldas heameelt ka maakonna muusikaõpetuse ainesektsiooni juht, Sadala ja Torma Põhikooli muusikaõpetaja Mare Talve.

3. detsembril selgitatakse aga Jõgeva Gümnaasiumis välja maakonna paremad kooliansamblid.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus