Kõige popimad eksamiained on ühiskonnaõpetus ja inglise keel

Abituriendid peavad 20. jaanuariks otsustama, millistes ainetes nad soovivad teha lõpu- ja riigieksameid. Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada vähemalt viis eksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid.

iii

Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor Jüri Toit rääkis Vooremaale, et kohustuslik kõikidele gümnasistidele on kirjand, teised eksamid saavad õpilased ise valida. Kokku peab eksameid tehtud olema viis, kuid sageli tehakse neid ka igaks juhuks rohkem. 11. klassis on populaarsed keemia ja geograafia, sest need ained lõpevad ära varem.

“Abiturientide hulgas tunduvad olevat kõige populaarsemad õppeained ühiskonnaõpetus ja inglise keel, nende järel bioloogia ja matemaatika,” ütles Toit. Samas on täitunud humanitaaride ammune unistus sellest, et gümnaasiumi saab lõpetada ka ilma hirmraske matemaatikaeksamita. Võõrkeeleeksameid võib õpilane see-eest teha nii palju kui süda lustib, kuid arvesse läheb ikka vaid üks, st lisaks kohustuslikule kirjandile ja ühele  võõrkeelele tuleb teha  veel kolm eksamit.

Mustvee Gümnaasiumi direktori Marianne Tarelkina sõnul otsustasid Mustvee noored oma eksamiained ära juba enne talvevaheajale minekut ja nüüd jääb neil veel vaid oma valik kinnitada.

Ka Mustvee Gümnaasiumis on kõige populaarsemad eksamiained inglise keel ja ühiskonnaõpetus. Direktori sõnul on inglise keele tunde viimasel ajal programmi juurde pandud ja õpilaste tase päris hea. “Inglise keele eksam on ka pisut teistsugune, sest see kontrollib kõiki osaoskusi ja on tasakaalustatud. Tulevikus muutub samasuguseks ka emakeele eksam, praegused “üheksandikud” on esimene aastakäik, kes saavad kirjandi asemele juba osaoskuste eksami,” rääkis Tarelkina.

Ühiskonnaõpetus on samuti väga populaarne. “Võib-olla sellepärast, et on mahult väike, et tuleb tunda Põhiseadust, on loogiline ning pakub võimalusi arutlemiseks,” avaldas kooli direktor arvamust. Võrdlemisi hinnatud eksamiaine on aga ka geograafia, mis enamikul abiturientidest juba tehtud ja mille on valinud ka suurem osa tänavustest 11. klassi lõpetajatest. Mustvee Gümnaasiumi 17 abituriendist 7 on valinud ka matemaatikaeksami. Et Mustvee Gümnaasiumis õpitakse majandust, on koolieksamiks loomulikult majandus. Uuesti tulevad Mustvees kirjandit kirjutama need, kes sellega eelmisel aastal hästi hakkama ei saanud.

“Mustvee Gümnaasiumil läheb väga hästi, omavalitsus toetab meid ja meie õpilaste arv gümnaasiumi osas tulevikus kindlasti ei kahane. Praegu on tendents, et õpilasi tuleb juurde, jaanuariski tuli meile kaks neidu Jõgevalt, väga tublid õpilased, kes on lõpetanud Torma põhikooli. Olen kindel, et meie koolil on tulevikku,” kinnitas Marianne Tarelkina.

Kui riigieksamid koostab eksamikeskus, siis koolieksamid koostab kool ja ühe koolieksamina võib õpilane sooritada ka praktilise töö või ainealase uurimuse. Soovi korral võib õpilane sooritada ka kõik lõpueksamid riigieksamitena, aga ühes õppeaines võib teha kas riigieksami või koolieksami.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus