Kõige Läänemeresõbralikum talu Kesk-Eestist

Kõige Läänemeresõbralikum  Eesti talumajapidamine on Kesk-Eestis  tegutsev osaühing Viraito. Just nii otsustas Eestimaa Looduse Fond (ELF) koos Eesti Talupidajate Keskliiduga. Just nemad aitavad kaasa Maailma Looduse Fondi (WWF) ja Läänemeremaade Talunike Keskkonnafoorumi (BFFE) algatatud võistlusele, mille eesmärgiks on leida parimaid põllumajanduspraktikaid, mis vähendavad  põllumajandusest tulenevat Läänemere saastekoormust, ja tunnustada talunikke, kes edendavad innovatiivseid saastekoormuse vähendamise meetmeid oma majapidamistes.

Viraito tegutseb nitraaditundlikul alal, sellepärast on eriti olulised veekaitsega seotud aspektid. Et põllumajandusest reostus põhjavette ei jõuaks, tuleb kõvasti pingutada. Ka Kesk-Eestist jõuab reostus kiiresti Läänemerre. Viraito teeb aga tõsiseid pingutusi, et tootmine keskkonnasõbralik oleks. Nii on ettevõte koostöös E-Piimaga võtnud oma mahutitesse piimatöötleja flotomuda. Nüüd saavad Viraito põllud lisaks rammu ning Põltsamaa jõkke jõuab nõuetekohaselt töödeldud heitvesi.

Piimatootja on tegelikult investeerinud rohkem, kui hädapärast vaja oleks, ja tema moodsatest lägahoidlatest ei leki keskkonda kahjulikke aineid.

Kõige Läänemeresõbralikum põllumajandustootja valitakse üheksa riigi finalistide hulgast välja novembris Riias. Hoiame siis omadele pöialt.

29. oktoober 2009

blog comments powered by Disqus