Koht, kus mäletada ja mälestada

Kui Jõgevamaa represseeritute ühenduse plaanid teoks saavad, kujuneb küüditatute mälestukivi juurde paik, kuhu võivad tulla nii õpilased, õpetajad kui ka punaterrori läbi kannatanud. See oleks koht, kus saaks kaugele maale viiduid ja sinna jäänuid mälestada. Samas õpilastega koduloo ja ajaloo tunde läbi viia, rääkides meie vanemate ja vanavanemate üleelamistest nõukogue korra ajal. Ka nendel inimestel, kes Jõgeva jaamast väikeste lastena külmale maale saadeti, on koht, kus käia ja lahkunud kaaslasi meenutada. Me ei tohi unustada minevikku, samas peab meil ka tulevikus olema koht, kus minevik ei saa ununeda…

blog comments powered by Disqus