Kohalikud omavalitsused ootavad eelarveläbirääkimistel mõistmist ning abi

Kahjuks pole koalitsioonilepingus kohaliku omavalitsuse tulubaasi küsimus süsteemset käsitlust leidnud ning valitsuse positsioon ja eelarveläbirääkimiste senine käik ei anna lootust nende küsimuste kiireks lahendamiseks. Endise linnapeana ning ka Riigikogus meie linnade ja valdade huvide eest seisjana tahaks siiski esile tuua mõned probleemid, mille lahendamist pean esmajärjekorras vajalikuks.

Aktsiisitõus katmata

Valitsuskoalitsiooni poolt läbiviidud aktsiisitõusuga seati kohalikud eelarved täiendava surve alla, kusjuures rahalisi vahendeid täiendavate kulude kompenseerimiseks ette nähtud ei ole. Kütusehindade tõusuga satub surve alla ühistransport ning linnade-valdade koolitransport. Küttekulud koormavad lisaks inimestele ka linnade valdade rahakotti, sest lasteaedu ja koole ei saa jätta kütmata. Probleemi lahenduseks oleks omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa suurendamine protsendikümnendiku võrra ning koolitransporditoetuse taastamine.

Kas uued suhkrutrahvid?

Riigikontrolli hinnangul ei suuda Eesti 2010. aastaks tagada endale võetud kohustuse täitmist ning tagada kõigis asulates piisavat reovee puhastust, mistõttu võib Euroopa Liit algatada rikkumismenetluse. Sellest tulenevalt ähvardavad riiki järjekordsed suured eurotrahvid, mille tasumine ei vabasta aga meid võetud kohustuste täitmisest. Peamiselt on ehituskavade mahajäämuse põhjustanud ehitushindade oluline tõus viimastel aastatel. Riigikontroll leidis oma aruandes, et üheks lahenduseks võiks olla veehinna kehtestamise õiguse andmine kohalikult omavalitsuselt riiklikule ametkonnale. Riigikontroll lähtus oma aruandes majanduslikust loogikast, kuid poliitikuna pean mõtlema ka otsustuste sotsiaalsetele tagajärgedele. Kui lisaks elektri, kütuste ja toiduainete järsule kallinemisele peaksid kordades tõusma ka vee- ja kanalisatsioonihinnad, siis halvendaks see rahva elukvaliteeti veelgi. Seetõttu pean õigeks, et riigieelarvest tuleb leida vahendid riigi enda poolt võetud kohustuste täitmiseks ja mitte lükata tegematajätmist järjekordselt meie kõigi rahakoti kanda.

Teed vajavad lisaraha

Kohalike teede hooldus on pika vinnaga probleem. Eelmise valitsuskoalitsiooni ajal tehti ajalugu ning suudeti omavalitsustele eraldatav osa suurendada kuni kolm korda. Paraku on ehitus- ja hooldushinnad tõusnud veelgi kiiremas tempos ning sama rahaühiku eest saab kordades vähem ära teha. Tahan ka loota, et kavandatav Tartu maantee ehitus ei neela ära kõikide teiste riigi- ja kohalike teede raha. See oht on paraku täiesti reaalne.

Kokkuvõttes loodan siiralt, et riigi ja kohalike omavalitsuste dialoogis jõutakse teineteisemõistmiseni ning linnade ja valdade õiglased soovid leiavad lahenduse.

TOOMAS VAREK,
Riigikogu eelarve kontrolli komisjoni esimees,
Keskerakond

blog comments powered by Disqus