Kohalikel teedel on lootust lisarahale


Sotsiaaldemokraatide esitatud teeseaduse muudatused läbisid Riigikogus esimese lugemise, mis annab lootust, et 2012. aastal paraneb oluliselt kohalike teede korrashoiu rahastamine.

Mul on hea meel, et Riigikogu saali jõudis terve mõistuse hääl. Eelnõu vastu oli majandusministeerium ja ka komisjon hääletas suvel meie ettepanekud maha. Võimuliidu saadikud on ilmselt vahepeal tutvunud vallateede olukorraga ja saanud aru, kui hull seis tegelikult on.

Sotsiaaldemokraadid loodavad väga, et teeseaduse muutmise eelnõu ei jää tolmu koguma ja omavalitsused saavad nii hädavajalikku teehoiuraha juurde.

Sotsiaaldemokraatide ettepaneku kohaselt tuleb vähemalt 15 protsenti riigieelarvesse laekunud kütuseaktsiisist suunata kohalike teede korrashoidu.

Kohalikele teedele ja tänavatele eraldatakse sel aastal kilomeetri kohta veidi üle 300 euro, riigimaanteedele aga 4361 eurot.. Selline proportsioon ei ole millegagi õigustatud. Samas on teede korrashoiuks eraldatavad summad 2008. aastaga võrreldes kolm korda vähenenud.

Loodame, et eelseisval talvel ei kordu möödunud talve olukord, kus linnad ja vallad nägid ränka vaeva, et rahanappuse kiuste teed lumest lahti lükata.

i

KAJAR LEMBER, riigikogu liige, sotsiaaldemokraat

blog comments powered by Disqus