Kogukondi ei saa liita võimu meelevalla järgi

Harjumusi ning kogukondi ei saa liita ja lahutada võimu meelevalla järgi. Mistahes administratiivsed ümberkorraldused ei kaota ju ometi koha- ning kultuurimälu. Erinevate piirkondade elanikel on oma püsiväärtused, mis võivad olla kauged mõne teise kandi elanikele. Inimesi hoiab paigal koha- ning kodutunne.

Mistahes administratiivne ühendamine ja territoriaalse haldusstruktuuri muutmine ei tohi kahjustada kohalikke huve.

Suuremate omavalitsustega saavutatav parem transpordi-, planeerimis- ja ehk ka koolikorraldus ei tohi mingil juhul häirida inimeste püsiväärtusi ega muutuda ressursimahuka majandamise stardipauguks.

MAREK STRANDBERG,

Erakonna Eestimaa Rohelised eestkõneleja

blog comments powered by Disqus